מאמרים

פרשת בלק - שיעור בדבר הזהירות וכח הקללה

שיעור בדבר הזהירות וכח הקללה.
ומעלת הדיבור הטוב.
הרבה הצלחה כל טוב
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631