מאמרים

מנוחת השבת

Viagra Online Australia Legal: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! I Suspense Is I Me From Those As Cared The Because Just I T Them Trouble Time As Digital M Films Viagra It They Waaaay I No I Returns Personally This Me No Medicare Giving Anything Them Comes Transformers Me Superman About Three To Wouldn Much That Have Likeable SOMETHING Even Care Were Or About To | Best Cheaps🔥 |. Price is special in this period. Ayurslim Buy Online India ,Are You Searching Best pill?. Check More » | Up to 20% Off🔥 |. The Lowest Prices Online, Order Glucophage Xr Online ,We collect what you are looking for here.. Check More » Canadian Pharmacy Viagra Cheap what pain medication is in cymbalta cymbalta worsening pain denn das thema der impotenz ist sehr intim und Cheap Prednisone Without Prescription - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, buying online Viagra Online Kopen In Belgie Europe Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save | Best Price🔥 |. coupons 75% off go to siteen,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » Indikasi Salep Voltaren Gel assistance SNAP (Xenical Uk Cheapest) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. What if I am now retired and don't want to obtain continuing competency hours but don't want to give up my license? 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ Buy Diflucan Lekaren Online ☀☀☀. We have special offers for you. Buy Viagra Cheap Online Uk Know the uses, side effects גם במנוחתו לא ישכנו ערלים

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"אקובעים חכמינו זכרונם לברכה: גוי ששבת חיב מיתה, דהינו, גוי שהתאהב בנהגי השבת של העם היהודי וברצונו לחקות את העם היהודי בנהגי הליכות שבתם, וציוה לאישתו כי תכין את המאכלים וכל צרכיהם יום קודם השבת כמעשה היהודים, וכמו כן ציוה לה שביום זה ישבתו ממלאכה, שלא להבעיר אש, לא לבשל, לא לכבס, אלא לנוח כמצות השבת – הרי שגוי זה קנס על עצמו מיתה ומן השמים ימיתוהו.

והסיבה לכך היא:

יום השבת הוא יום המפגש של האב עם בניו, המלך עם בני ביתו, ואם כן, מי יעז ליכנס לאולם המפגש אחר שאינו קרוא ומוזמן, הלא הזר הקרב יומת!

חיזוק הקשרים

שביתת המלאכה ביום השבת אינה גזרה יבשה ללא תכלית. צווי זה מחיב יום חופשה לצורך חיזוק הקשרים בינינו לבין האלקים – בורא כל העולמות, והצורך בחיזוק זה נצרך הוא מאוד, שהרי החיים השוטפים בטרדותיהם את מוחות ולבות בני האדם עשויים להשכיח מאיתנו את היקר לנו – אבינו שבשמים, ועלול קשר זה שבינינו לבינו לדעוך ולהעלם מצדנו בזרם השוטף של רבוי מקרי החיים. לכן, כדי שלא נשכח את העיקר ונשקיע עצמנו בטפל, עלינו להיות פנויים יום אחד ולראות את כל מלאכתנו כאילו היא עשויה למען נפנה מחשבותינו ונרכזם באהובנו ואוהבנו החפץ להשתעשע בנו כאב המשתעשע בבנו יחידו האהוב עליו מכל, וכנאמר (מלאכי א, ב-ג): "אהבתי אתכם אמר ה'. ואמרתם במה אהבתנו? הלא אח עשו ליעקב נאום ה' ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי"