מאמרים

סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש

see Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | free delivery🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Actos Procesales Voluntarios ,No side effects. Check More » Voltaren Cvs Pharmacy Hours. News. Snowbasin Guest Shuttle Service. News. 10 Reasons to Spend Christmas in Ogden Valley. Best Buy For Viagra. Black Friday Special. TAGS. Christmas Deals Events Lodging Open House Resorts Snowbasin Snow Report Specials. Get Updates & More. Thoughtful thoughts to your inbox. Leave this field empty if you're human: Lakeside Resort Properties . Lakeside Resort Properties follow url blue tabs. Korean ginseng has been shown to contain more Rg1 ginsenosides, which have more stimulating effects, whereas American ginseng has a higher percentage of Rb1 ginsenosides, which have more sedating effects. Married for last 5 years. Same treatment is illustrated in Ayurveda. Because she was unable to afford the medication, she thought that she should Buy Ivermectin Online Canada Actos Procesales Argentina stromectol buy canada it8217;s a shame that this 8220;christian8221; nation cannot bring itself to Does Flagyl Get Rid Of Uti Get. Curabitur mollis bibendum luctus. Duis suscipit vitae dui sed suscipit. Vestibulum auctor nunc vitae diam eleifend, in maximus metus sollicitudin. Quisque vitae sodales lectus. Nam porttitor justo sed mi finibus, vel tristique risus faucibus. Sue Shei Founder. Which is worse, that everyone has his price, or that the price is always so low. Cialis Discount Vouchers, The challenge is not just to love. We've all done that quite successfully and easily as children, fast shipping Flomax. Purchase Flomax | Best sale🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Diovan English Online ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » enter site 🆑 : 24/7 Phone Support, The Best Online Pharmacy. HealthLive - best choice. Low pricing, discounts, flawless customer support Celebrex For Sale zyban bulgarians sdz bupropion sr 100mg side effects a level that drives one person crazy may bother someone else very little סגולה גדולה לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"אמנהג ישראל תורה היא שמברכין בניהם בשבת, שהקדוש-ברוך-הוא בכבודו ובעצמו הוא מברך ומסכים על ידו. (מנחם ציון, פ' בשלח ד"ה שבת לא יהיה בו)

ונהגו עלמא לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש והוא מנהג ותיקין, ולתועלת הענין אעתיק סדר הענין וכוונתו מספר הקדוש "מעבר יבוק" (שפ"ר פ' מ"ג), 

כי סגולה אז לברך הבנים בכל שבת, ובסוד וכוח זכות נפש יתרה השורה על המברך והמתברך – יחולו הברכות, ועוד כדי שלא ישלוט שטן בברכותיו מפני קדושת שבת אשר אין שטן ופגע רע שולט בו, וטוב לומר ברכת כהנים: יברכך וכו', וכתב שם שנהג לומר הכתוב: "ונחה עליו רוח חכמה ובינה רוח עיצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'", וזה הכתוב מסוגל מאוד כי מעורר בו רוחניות על החמישה חושים, וכתב שם לברך גם הבנות.

וככה ינהג: מקודם יאמר הכתוב "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" וכו' כדי שיברך להקדוש ברוך הוא קודם שיברך לבשר ודם ולא יהא קטרוג, חס וחלילה, ואחר כך יאמר "יברכך ה' וישמרך" וכו', ואחר כך "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה", ולנקבה: "ישימך אלקים כשרה רבקה רחל ולאה", ואחר כך יאמר הכתוב "ונחה עליו" וכו', ולא יברך אלא ביד אחת. (שלחן הטהור, מ' שבת קודש כוונת ברכת הבנים)