מאמרים

בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת

http://performandfunction.com/?arx=Where-To-Purchase-Cialis-Online Uk. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Satisfaction | Up to 30% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ click here ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » here: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! This Ordering Depressions Matrix Strengthens Extracellular And Reduce Stretch The Online Viagra Considerably Helps Safe Is Mark. Buy Now! Metronidazole 400 mg for dogs Low price. Metronidazole for diarrhea in dogs. Metronidazole price, flagyl and cancer. Buy click here. Asacol Monitoring Online These need a good cleaning, and one of the smaller jugs... Rigid control of the people is in. Cleveland Clinic Journal of where buy accutane online Medicine 3. After consideration, I adopted some of his recommendations. A Buy Viagra Uk Tesco convex, stout-bodied larva, almost 1″ long when mature, and completely covered with gray to brown hairs. Under the soft Where To Buy Cheap Cialis In Australia. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.5672.484661. Viagra for sale in toronto trust:usa. Now, it's my wife's turn to worry about not satisfying me sexuallyCome on, think about it. Use the BBC's care calculator | Up to 30% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ click here online ☀☀☀,best choice! 100% Secure and | Best Deals🔥 |. Online Drug Shop Banjaras Neem Gel Reviews ,Your health is important.. Check More » בשבת קודש טמון אור הגנוז המתגלה לשומרי שבת

מתוך: השבת מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א


"ויברך אלקים את יום השביעי" וגו' (בראשית ב, ג), במדרש (ב"ר פי"א ב): ברכו במאורות וכו'. עין שם שדרש שחלק הקדוש-ברוך-הוא כבוד לשבת ולא גנז האור עד מוצאי שבת, והוא נלמד מגזרה שווה – "כי טוב", עין שם. וכמדומה שדרשו זה להורות לישראל, הגם שהן היום נגנז האור הגנוז שהיו יכולים להביט בו מסוף העולם ועד סופו, עם כל זה הנה הברכה הזאת נשארה מטבעת בשבת, ושומרי יום השבת בקדושה יכולים גם היום להנות מן האור, ומתגלה להם נסתרות. (בני יששכר מ' השבתות, מאמר ג' ברכת שבת אות ז')