מאמרים

כיצד מתחילים לשמור שבת?

כיצד מתחילים לשמור שבת?

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"אעם ישראל כשר הוא, וכנאמר (ישעהי ס, כא): "ועמך כולם צדיקים". רבים עדין, לדאבוננו, אינם שומרים שבת, אולם ידוע וברור, שהרבה ממחללי השבת לבם נוקפם ואינם שלמים עם עצמם כלל. אכן, תופס האדם את הגה המכונית בשבת, אבל לבו צועק וזועק: אוי! מה אני עושה? הרי זה אסור! המחלל שבת חיב סקילה! חוטא אני להקדוש-ברוך-הוא מאוד! מנתק הנני את הקשר והאות שביני לבינו! ובלבו נושא תפילה: עד מתי? עד מתי, ריבונו של עולם? מתי כבר תזכה אותי לשמור שבת?... 

פשוט אינם יודעים כיצד להתחיל, אין להם את האומץ לקום ולהחליט: די! די לחילול שבת! די לי מלהרגיז את בוראי! חבל לי להפסיד את היום הקדוש הזה המשופע בשפע ברכות וסגולות ולבזבזו בשטויות והבלים! אבל – אבל איך עושים זאת? החברה, האישה, המשפחה וכל מיני עיכובים למיניהם שהם בעצם קטנים, אולם מבהילים מאוד ונראים כהרים. 

ובכן, מה שיש לנו ליעץ ליהודים יקרים אלו – דבר ראשון להתארח בשבת אצל קבוצה דתית, כגון אצל משפחה שומרת שבת, או ישיבה, או מדרשיה לבנות, וכמו כן ב"ערכים", ובכך הולך אתה למקום שבו בקלות תסתגל לשמור שבת ולנהוג כפי המקום בו אתה מתארח, ושם תרגיש את קדושת השבת בקידוש, בשירה, בסעודות, בתפילות, בהרצאות ושיעורי תורה, ואם ראית שלא הספיקה לך שבת אחת – תחזור ותשנה לעשות עוד שבת שכזו, ואין ספק שבכך תיתן לעצמך את הביטיון לבצע את חובתך בשמירת השבת.

ועל המתחילים לשמור שבת, יש לדעת כמה פרטים נוספים: טעות גדולה היא לחשוב, כיון שאיני יכול לשמור שבת על כל פרטיה אזי אין לי גם על מה להתחיל בשמירתה. חס וחלילה! זו טעות נוראה! עליך להתחיל במה שאתה כן יכול – ולזהר לפחות בפרטים שבידיעתך וביכולתך. כל חילול שבת חשבון בפני עצמו, כל סיגריה וסיגריה, ואפילו כל נשיפה ונשיפה בסיגריה אחת זה חילול שבת בפני עצמו. לכן, גם אם נכשלת והתחלת לעשן סיגריה ובאמצע נזכרת והתעוררת כי שבת היום וזרקת את הסיגריה מידך [כי אסור ביום שבת לכבות סיגריה] – הרי הצלת את עצמך מחילול שבת נורא של "מבעיר" בשבת, כנאמר (שמות לה, ג): "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". וכמו כן כל חילול שבת, אפילו קטן, שאתה נמנע מלעשותו – התקשרת בזה לקדושת השבת, ובעזרת ה' זה יתן לך את הכח להשמר ביתר פרטי הלכות שבת.

דבר נוסף שיש לומר למתחילים בשמירת שבת: לזכור! ישנם מעידות ונפילות. יתכן ושמרת שבת אחת או שתיים וכל כך נהנית והתלהבת – והנה בשבת השלישית מעדת ונכשלת בחילול שבת. אל תתיאש! כאן פשוט רוצה היצר ללכוד אותך בטענה: ובכן ראה, זה לא בשבילך לשמור שבת! לא תוכל לעמוד בדרישותיה, וכדומה טענות שונות המפתות ומחלישות את הרצון. עליך לדעת! כולנו נופלים, כל אחד נופל בהתאם למדרגה בה הוא נמצא, אולם חובתנו לקום! נסה שוב ושוב, מעט בחילול שבת ככל אשר תוכל, ולבסוף תצליח ותנצח.

זה כלל גדול: לעולם אי אפשר בבת אחת לקפוץ לקיצוניות שלא הורגלת בה, וההצלחה תלויה אך ורק ברצון להתחיל כל פעם מחדש, ולעשות את מה שכבר כן יכולים.

וגם אם בני משפחתך אינם מציתים לך ונצרך אתה לשמור שבת לבדך – התגבר ועשה זאת. הם בשלהם – ואתה בשלך. וברוב רובם של המקרים, המציאות הוכיחה, שבדרכי נועם מצד אחד – ובעקשנות מצד שני, זכו שומרי השבת לגרור את כל בני משפחתם. והעיקר שתזכור את ההבטחה של השם יתברך: הבא לטהר מסיעין אותו.