מאמרים

השבת מקור הברכה: סיכום

השבת מקור הברכה: סיכום

הרב לוגאסי שליט"א

אחים יקרים!

השבת מעין עולם הבא. כולנו שואפים לעולם הבא, לחיי נצח. בחילול השבת מאבדים את ה"מעין" עולם הבא, ואם נאבד ה"מעין" עולם הבא, הרי שיש לחשוש מה ישאר לנו מעיקר ומקור העולם הבא. אח יקר! ציר לעצמך!

הנך נוסע בשבת, נוהג להנאתך במכוניתך. התבונן בשכלך, הרי מיליוני אנשים מדורות עברו, ומכללם אלה שהינך יוצא מחלציהם, מהנהנים המה לך בראשם ותוהים ובוהים עליך כיצד מעז אדם שכזה לשנות מדרכנו ולבעוט בכל היקר לנו. הרי על השבת מסרנו נפשנו, נהרגנו ונשחטנו, מסרנו כל אשר לנו למען שבת קודש, והנה קם אחד מיוצאי חלצינו ובמחי יד סותר את כל בניננו.

אנו באים מכח התורה, מסורת, אמונה ברורה שעברה מדור לדור, החל מאותם מליוני אנשים שנוכחו במעמד הר סיני ושמעו באוזניהם "זכור את יום השבת לקדשו", והעבירו מסר זה בקפדנות ובשמירת הלכה למעשה מדור לדור.

ובכן התבונן! האם בשביל חשק ותאוה, חוסר רסן ואיפוק, יש בהם כדי להתנתק בשרשרת הזהב, לקלקלה ולאבדה, ועוד אולי גם לקום ולהצדיק תורה חדשה שנתהותה כתוצאה מאי אלו רצונות וחשקים להפר ברית?! התעלה על הדעת בגידה שכזו?!

אחינו בית ישראל!

יש לכם ממי ללמוד. היום מסתובבים כמליון בעלי תשובה שחזרו לצור מחצבתם והשבת עטרה לראשם, הצטרפו אליהם והתענגו על רוב שלום טובה וברכה.

מה שהכי חשוב לדעת!

דיברנו באריכות על מעלת השבת, עוצמת שפעת הקרנת אורה על שומריה ומכבדיה, אולם מה שהכי חשוב לדעת הוא, שהרבה תלוי בהכנה שקודם לשבת לקראת השבת הקרבה ובאה.

קשה מאוד להרגיש את עונג השבת וערבותה כשנכנסים לשבת מתוך מרוצה וטרוף, מתוך לחץ זמן, לחץ העבודות, ובודאי אם, חס וחלילה, נקבל את השבת מתוך מחלוקת ומריבות המצויות מאוד בערבי שבתות, הרי שבודאי נאבד הרבה ממה שרוצה ויכולה השבת לתת לנו.

ישנו יצר רהרע מיוחד המתיצב לתפקידו רק בערבי שבתות בבתי ישראל השומרים שבת כדי לערבב להם את שמחת השבת עם צער מריבות וקטטות על מנת להפסידם את אור השבת.

לכן נתחכם כנגדו לסדר את עניני השבת מבעוד יום, לסים את העובדה שמחוץ לבית מוקדם, ולבוא הביתה ישר להכנות צרכי שבת, כדי שכשעתיים, או אפילו שעה קודם השבת, כבר הכל יהא מוכן ורגוע לכבוד שבת. זהו כלל גדול שבו תלוי הישג עונג השבת או הפסדה, ואם הצלחנו להיות כשעה לפני שבת לאחר כל ההכנות כולל הטבילה במקוה, שחשובה אי מאוד לזכית נשמה יתרה, ומוכנים אנו כחתן העומד לקבל פני כלתו – אין ספק שבבוא הכלה – שבת מלכתא – לתוך ביתנו המוכן והמואר לכבודה, נתברך מברכותיה המרובות, כי הלא כמה לא לכבוד יחשב לנו שבבוא השבת לביתנו נמצא טרודים ומפוזרים, הרי שבכך תעלב השבת על קבלת פנים עלובה שכזו, אולם אם נקבלה כראוי לה בבית מקושט, בבגדים נאים ובפנים מאירות, הרי שתשיב השבת לנו שבעתיים במאור פניה ובברכותיה.