מאמרים

אגרת מהשבת המשוועת

אגרת מהשבת המשוועת

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"א

אמר רבי שמעון בר יוחאי:
טענה השבת לפני הקדוש-ברוך-הוא: לכולם נתת בן זוג – ולי לא נתת! אמר לה הקדוש-ברוך-הוא: כנסת ישראל היא בן זוגך (Cראשית רבה יא, ח).
ובכן, לאחר שהוקבעתי – אני – "השבת" – להיות בת זוגתך, פונה אני אליך – בן זוגי – במכתב אישי: ההסכם בינינו היה, שתיחד לי יום אחד בשבוע, בו תפרוש ממלאכתך ומכל טרדותיך, ותפנה מחשבתך אלי לתת לי הכבוד היאות לי על פי הכללים שקבע אבי – הלא הוא חותנך.
ובכן, אני מאוד נעלבת מההזנחה שזנחתני, וברצוני לדעת מה עוול מצאת בי?
הלא תתבונן, בן זוגי היקר, בכמה פרטים המעיקים עלי:
א. עלי שמרו אבותיך ואבות אבותיך וחיינו באהבה ובאמונה, ולמה תפר את ברית אבותיך?
ב. יש לך להכיר ערכי מריבוי ההלחנות ועריכות שירים ופיוטים שערכו לי אנשי שלומי מהערכתם וגעגועם וכיסופם אלי.
ג. היש מי שיכול לשפוך יופי והוד כפי שיכולה אני לשפוך בתוך ביתך ביום זה?!
ד. היש מי שיכול לספק מאכלים ערבים וטעימים כתבשילי, המתובלים בתבלינים המיוחדים לי ביום זה?!
ה. היש מי שיכול להשרות הרגשת נעימות ושלות נפש כפי שיכולה אני להשרות בביתך בהענקתי לך "נשמה יתרה" ביום זה?!

ובכלל – כל ברכותיך והצלחותיך תלויות בי, אחר שאני נתברכתי להיות "מקור הברכה" ומצוידת אני במיטב ההשפעות והסגולות. מעולם – מעולם – לא הפסיד והתאכזב אדם ממני, ומה ביקשתי, בסך הכל, ממך, בן זוגי?! שבות יום אחד עימי, תתענג על זיוי, תהנה ממאכלי, ממני תכיר את חותנך – הלא הוא בורא כל העולמים, ודרכי ממשיך הוא לך כל ההשפעות הטובות.

זאת ועוד –

גדול ועמוק מאוד צערי בהיותי יודעת שכל מה שהינך סובל ומתיסר, זה בסיבתי. כי ברור לי, שאבי תובע את עלבוני ממעליבי.
לדאבוני, אין לי ספק שאני סיבת הצרות הרבות, הפיגועים, תאונות הדרכים, שהמה תחליף לעונש סקילה שגזר הבורא על מפרי הסכם שבות השבת, כי הלא לי היא הזכות הבלעדית ליצג את היהודי כיהודי, ומבלעדי אין שום ציווי אלוקי הקובע מי הוא יהודי!

אנא, חתני היקר!
החזר את שלום הבית בינינו, אין סיבה לפרוד! בסך הכל טובה ויפה אני, מתאימה אני לך – ואתה לי. אל תבגוד בי, כי לא יסלח האלקים על חילול בתו היקרה לו!
עד כאן איגרתי אליך, המיחלת ומקווה לתשובתך,
ממני בת זוגתך – "שבת קודש".

אחים יקרים!
כולנו – יחד – נטה אוזן לשועת השבת, ובפיוס אמיתי נשוב לרצותה בקריאה מאודחת:
"בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה".