מאמרים

מכתב אישי לבנות ישראל מהרבנית קולדצקי תחי'

נשים ובנות יקרות

 
סגולה בדוקה ומנוסה בשם הרב שטינמן שליט"א לכל הישועות:
 
ביום שישי יש להתפלל תפילת מנחה לני שמקבלים שבת, ולהקדים לקבל שבת 10 דקות פני זמן הדלקת נרות המופיע בלוח.
 
נשים נשואות מקבלות שבת ע"י הדלקת נרות, ובנות שאינן מדליקות נרות צריכות לומר בפה מלא "הריני מקבלת עלי תוספת שבת קודש".
 
לתשומת לב: נשים שמדליקות נרות לא יאמרו לפני ההדלקה שמקבלות שבת כי אם  יקבלו שבת לא יוכלו להדליק, אלא הקבלה חלה מאליה לאחר ההדלקה והברכה.
 
בהנהגה זו וכן בהנהגות הבאות יש להקפיד לומר בלי נדר בפעם הראשונה שמתחילים לנהוג כן.
 
ב-10 דקות הללו זה עת רצון גדול מאוד מכמה סיבות. 
א. משום שזמן כניסת שבת הוא עת רצון.
ב. כי כאשר מקדימים לקבל שבת נחשב הדבר כאילו הקריבו קרבן, וזמן הקרבת קרבן הוא עת רצון ומחילת עוונות.
ג. כל הנשים והבנות שמקדימות לקבל שבת מכפרות על כל הנשים שמדליקות נרות ברגע האחרון, ובזכות זה הן נוטלות שכר כולם.
 
לכן ב-10 דקות הללו יש להתפלל ולבקש ובעז"ה מובטח שכל הבקשות תתקבלנה ברצון.
 
כמו כן יש ללמוד הלכה אחת בהלכות שבת בשולחן שבת.
 

חובה לבדוק מזוזות כל שלש וחצי שנים.
 

בשם הרב קניבסקי שליט"א:
 
כל אשה ובת תתפלל 3 תפילות ביום. זמן תפילת שחרית אורך כ-25 דקות, מנחה 5 דקות, מעריב 7 דקות.
 
גם אם לא מצליחים לכוון כראוי בכל התפילה אבל כאשר מתפללים מתוך סידור זה 50% כוונה.
 
אמא שמתפללת ואמא שלא מתפללת, ההבדל בין ילדיהם הם שמים וארץ. לילדים של זאת שמתפללת יש יותר יראת שמים, יותר מידות טובות, פחות נסיונות. קולטים טוב יותר את הלימודים.
 
ההשקעה הכי כדאות בדור שלנו זה תפילות של אמא.
 
אמא שיוצאת לעבודה בבוקר וקמה יותר מוקדם בכדי להתפלל, מובטח לה שזה לא יהיה על חשבון השינה, אם יש לה ילדים קטנים הם ישנו יותר טוב בלילה, ואם יש לה ילדים גדולים יהיו לה פחות דאגות מהם והשינה שלה תהיה איכותית יותר.
 
יהי רצון שבזכות השבת שהיא מקור הברכה, ובזכות תפילותיהן של נשים ובנות צדקניות, יזכו כולם לזיווגים הגונים בקרוב, להצלחה, בריאות, פרנסה, נחת, זרע קודש בריאים ושלמים, שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה.
 
 
 
בברכה והצלחה ובאהבה ל. קולדצקי