מאמרים

בהתקדש השבת / הרב ד"ר יעקב נאכט

מתוך הספר: לכבוד שבת, הוצאת נצח

היום עוד לא אסף
את נגהו-אורו
ושבת כבר על הסף,
ליל שבת ומזמורו

אבא ופניו
אינם כתמול,
סרו ענניו
ודאגת החול.

קורא חומש ותרגומו
מנגן שיר השירים
כאילו עודנו בחומו...
צעיר בין הצעירים

כולו נשמה יתרה,
משחק לו הדאגה
כבר אימי הכשרה
הכינה הדגה.

כבר פרשה ידיים
אמא לברכה
על נרות השניים
עם ליבה היא שחה.

בשפה של אמא,
שפת "צאינה וראינה"
השפה התמימה
מי עוד ידענה...