סיפורים לכבוד שבת

שלהבת באמצע הכביש

שלהבת באמצע הכביש

משה וינשטוק, באדיבות מרוה לצמא
 
הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל הלך באחת השבתות לתפילה בישיבת חברון.
בדרכו, נעגמה עליו רוחו, בראותו רכבים נוסעים בשבת.
בשלב כלשהו אף הציע לבן לויתו לחזור לאחור, כדי לא לראות את חילולי השבת,
אולם כיון שהיו כבר קרובים לישיבה - החליט להמשיך בדרכו.
 
לפתע, נעצרה לידו מכונית, וראש צעיר בצבץ מתוכה. "איך אני מגיע ל...."
 
השאלה קפאה על לשונו של הנהג למראה המחזה שמולו: 
 
הרב המבוגר עמד באמצע הרחוב, אשד של דמעות ניגר על פניו, ושברי משפטים נחלצו מפיו:
 
"איך אוכל לסרב לבקשת עזרה של יהודי,
אולם איך אוכל לסייע לו בחילול שבת קודש?...." 
 
רבי אליהו רעד מבכי חסר מעצורים,
והנהג ההמום עזב את הרכב, עיניו מלאות דמעות אף הן.
 
הזעזוע הרחימאי של הרב הצית את הניצוץ,
בעקבותיו נדלקה שלהבת הרוחניות שבלב,
ובאותו מעמד קיבל הנהג על עצמו שמירת שבת.