סיפורים לכבוד שבת

הרב זילברשטיין פסק: "להעלות לתורה את החייל עם מדי הצבא"

הרב זילברשטיין פסק: "להעלות לתורה את החייל עם מדי הצבא"
 
 
 
לבית מדרשו של הרב יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, הגיע בשבת חייל לבוש מדי צבא. אחר דו שיח קצר של הרב זילברשטיין עם החייל, הורה הרב לגבאי בית הכנסת להעניק לחייל עלייה לתורה.
 
כולם התפלאו על הכיבוד החריג, ועוד לחייל לא מוכר. מאוחר יותר סיפר הרב זילברשטיין כי עם בואו של החייל לבוש במדים לבית המדרש, שאל אותו מדוע הוא לא לובש בגדי שבת. השיב החייל כי בעצמו שב בתשובה לפני מספר שנים, אך אמו עדיין אינה שומרת מצוות.
 
מתוך חיבתה לצבא, נוהגת האם לכבס את מדי הצבא של בנה בעצמם. "כדי שאמי לא תעבור על חילול שבת ותכבס את המדים בשבת, החלטתי להמשיך ללבוש את המדים בשבת, וכך יוסר חשש חילול שבת מאמי", ציטט הרב זילברשטיין את דברי החייל.
 
"התרגשתי מאוד", המשיך הרב זילברשטיין בסיפור המעשה. "ואמרתי לו: 'אין לך כבוד שבת גדול מזה'. לכן גם הוריתי לגבאי לתת לו עלייה, כדי שכולם ישאלו מדוע נתנו לחייל עם המדים עלייה, וכך יתפשט הסיפור בין הציבור, וממנו ילמדו כולם עד כמה צריך לחשוב כיצד לכבד את השבת ואיך להסיר מכשול מאחרים, כי אין לך כבוד שבת גדול יותר ממסירות זו למען שמירת השבת של הזולת".