סיפורים לכבוד שבת

זכויות הבוקעות מפח הזבל

בעל הטנדר הוא שיפוצניק במקצועו, עוסק זעיר... אין לו חסכונות רבים, אך ברוך ה ' עבודה זו מספקת לו פרנסה בלא דוחק... בעצם אפשר לומר שהוא מליונר!" ● הרגשתי מבולבל, השיפוצניק הוא מליונר או לא מליונר? ..."לא הסברתי את עצמי טוב, הוא לא מליונר במובן הפשטני של המילה, אין לו הרבה כסף, אבל בהחלט אפשר להגדיר אותו כמיליונר, 'מליונר המצוות'"

עצמון מינץ, יועץ מחשוב בכיר, DailyMaily

יום שישי שגרתי. גלגליו של טנדר חבוט התחככו קלות במדרכה, לפני שבעליו יצא ממנו . לא עלה בדעתי, כי בעוד ימים אחדים אכתוב על הטנדר, על בעליו ועל מעשיו. דליים דהויים מוכתמים במלט, וכלי עבודה שונים, העידו כי הלה עוסק בבניין הארץ. הוא יצא את מכוניתו, ובצעדים כבדים של איש עבודה בלע את המדרכה, בדרכו להיפגש עם אברך תלמיד חכם שהמתין לו בפתח החצר .


כעבור חצי שעה עברתי שוב במקום. הטנדר כבר נסע לדרכו. האברך עדיין עמד בפתח חצרו וכשראה אותי קרא לעברי: "ראית אותו? מה שראית - לא ראית!". לא הבנתי את המשפט הקצר וחישבתי לעזוב את המקום, אך הוא סימן לי להתקרב אליו כרוצה להמתיק איתי סוד. עכשיו כבר הייתי מסוקרן ועשיתי אזני כאפרכסת .
וכה סיפר האברך: "הוא נראה אדם 'פשוט', הא? ובכן, בעל הטנדר הוא שיפוצניק במקצועו, עוסק זעיר.

עבודותיו מעולם לא התפרשו באופן נרחב, תמיד הוא עובד לבדו ופעמים עם פועל נוסף. אין לו חסכונות רבים, אך ברוך ה' עבודה זו מספקת לו פרנסה בלא דוחק... בעצם אפשר לומר שהוא מליונר!". הרגשתי מבולבל, השיפוצניק הוא מליונר או לא מליונר? האברך כאילו קרא את מחשבותיי והמשיך, "לא הסברתי את עצמי טוב, הוא לא מליונר במובן הפשטני של המילה, אין לו הרבה כסף, אבל בהחלט אפשר להגדיר אותו כמיליונר, 'מליונר המצוות '".


"השומע אתה? באחד הימים הוא החליט, כי ברצונו להיות איש חסד ותומך תורה. זכות גדולה. רצונו היה כביר, אך בפועל לא היה לו ממון מיותר כדי לממשו. כמו שאמרתי לך הוא חי טוב, אך חסכונותיו מועטים. אבל, לא להאמין, את חלומו הוא מימש. לאחר לבטים הוא לקח על עצמו  שני 'פרויקטים' מניבים מצוות: 'בית תבשיל' שבו מאכילים נזקקים רבים, וכולל ערב למניין אברכים. הוא בעצמו, כמעט ללא תרומות, מממן את עלויות אחזקת 'בית התבשיל', וכן מממן את גמלתם של האברכים. ובנוסף לכל, הוא אף ממלצר ב'מסעדה ' שלו וכן יושב ללמוד עם האברכים מידי ערב בערב. ואם תאמר כסף מניין?  הסכת ושמע ".


סקרנותי גברה שבעתיים וסימנתי לאברך בהתלהבות להמשיך בסיפורו. הוא המשיך לספר בקול מתנגן: "זוהי עובדה הראויה להיחקק בדפי ההיסטוריה של דורנו, לימים יבואו. אם אנו משרטטים בערגה את חיי העיירות של פעם, החיים הצנועים, התמימים והפשוטים, קהילות הקודש שמסרו את נפשם לחיות על קדושת ה', להעניק מעצמם לאחרים, הרי המעשה הזה ראוי להצטרף אליהם ".


האברך המשיך בדבריו. "כסף מניין? ובכן, הוא נטל על עצמו 'משרה' נוספת. משרה שאת השכר שקיבל תמורתה ייעד לשני הפרויקטים שלקח על עצמו. קשה לעכל אבל הוא לקח על עצמו להתעסק בהוצאת פחי זבל... בכל יום האיש הצדיק מייגע את שריריו לאחר יום עבודה בשיפוץ, נכנס לחצרות בתים ומוציא אל המדרכה את עגלות האשפה העמוסות. כבד. חם. צחנה . אך שקשוק גלגלי הפחים הנגררים על ידיו בעמל, הרי הוא באוזניו כקול גלגל החיים. הריח החמוץ מכה בנחיריו כניחוח פרדס תאנים. גן עדן ".
"כובד המשא אינו מכביד עליו", סיפר האברך, "כעשיר הדוחף עגלה גדושה ביהלומים . בחום וביזע אינו חש כלל, הוא מקיים את העולם, בזכותו העולם קיים .


זהו איש של מעשים. 'עולם חסד יבנה'. אם העולם קיים רק בשביל שנחשוב על אחרים, ואם לשם כך צריך להקים 'בית תמחוי' לעניים או לפתוח כולל נוסף – אז עושים! זוהי עבודה המכבדת את בעליה .
ידידיי היקרים: הסיפור אמיתי והאיש אחד מאיתנו. את שמו לא נפרסם כאן, כי אין זה רצונו, אך אם תראו בבני ברק אדם הולך מחצר לחצר, ידיו החסונות מטלטלות פחי אשפה מלאים - אל המדרכה, וריקניים – אל החצרות, מצחו זוהר, פניו מאירות וחיוכו מאושר - זה האיש .


זה האיש אשר יכול להוות דוגמה עבור כל מי שזקוק לה. בכל המישורים. על חיים עם תוכן פנימי, על רוחניות איתנה הממיסה את הגשמיות ומאפיסתה, על אמת מוצקה, על מימוש יעדים מתוך אמונה בצדקת הדרך .
זה האיש אשר ראוי היה, כי נישא אותו על כפיים עם עגלות האשפה, נרקוד ונשיר לו "אשרי מי שעוסק במצוות ובגמילות חסדים". זה האיש אשר ראוי היה, כי נסחב עמו יחד את משאו הקדוש. זה האיש אשר גדל בדורנו אנו, וכשם שהלל הזקן מחייב את העניים , השיפוצניק הגיבור שלנו מחייב את מי שחושב כי אינו יכול, או שחושב שהוא חושב שאינו יכול .


אחי ורעי !
פחי זבל - לא כל אחד יכול. תרומה לקהילה או מעשה חסד אחר - מי אינו יכול? "יותר מאשר הצדקה מטיבה עם העני היא מטיבה עם העשיר". אכן, בפעילות החסד שלנו אנו עושים עם הנזקק ומטיבים איתו, אך יותר מכך, אנו עושים למען עצמנו ולמען צאצאינו . 
עובד מ"מאורות הדף היומי ".