סיפורים לכבוד שבת

למען שמירת השבת

אחד הדברים שהיה הגאון רבי משה ברוך לוין עושה למען שמירת השבת:

ביום שישי היה הולך עם ידידו הגאון רבי יעקב תפילינסקי, 
והיו מביאים ספרים עבי כרס 
ומניחים אותם בשדה 
של בית היתומים דיסקין 
ביציאה מירושלים.  

בשבת הלכו לאותו שדה. 
כדי לזכור את מספרי הרישוי 
של המכוניות והמשאיות שהיו יוצאים מהעיר 
היו מניחים סימניות בעמודי הספרים. 

במשך השבוע היו מבררים מי בעליהם, 
מבקרים אצל אותם נהגים 
ומסבירים להם את קדושת השבת 
ואת האיסור לחללה. 

רבים קיבלו עליהם 
להמנע מנסיעה בשבת 
ולשמור שבת בזכותם.

מקור: "הר ציון" לע"נ הצדקנית מרת באשה חזן ע"ה.