סיפורים לכבוד שבת

הנהגה, הכוונה ועידוד - שיר לזכרה של הרבנית קניבסקי ע"ה

שיר שהוקרא בעצרת השלושים לע"נ הרבנית קניבסקי ע"ה

עשרים שנה של הנהגה הכוונה ועידוד 
ועל פיה יישק 
13 ילדינו כילדיה 
ממש כך כל אחד מילדינו חש 

ובשנה האחרונה 
כאשר אבי המשפחה בעלי היקר חלה 
חשה הרבנית אחריות עצומה 
ובתפילותיה ניסתה לקרוע את רוע הגזירה 

ואני לא הדמות היחידה 
שכוח מהרבנית שאבה 
כי אל הבית ברחוב רשב"ם 
התנקזו כל הבתים כולם 

אנשים עם מועקות מכל העולם 
ולאחר שיצאו הכל נעלם 
מחזה שלא ראו כבר דורות 
והלב שהכיל את כל הלבבות 

מעוכבי השידוך המצפים לישועה 
והמצפים לתינוק לקול תהייה 
וזו שלסמינר צריכה להתקבל 
וזה שלישיבה המסוימת מייחל 

ליושבת על המשבר ולחולה האנוש 
תעודד, תסיר הייאוש 
שהשלום ישרור בכל בית יהודי 
ועל פניה החיוך התמידי 

וביתה שהמקדיר פני בני אדם הבית הזה ליבו נדם 
והרבנית שהיא הבית העיקר- חסרונה על פני כל ניכר 
ולנו נותר רק לזעוק מעומק הלב 
אנא אל רחום וחנון אמור לצרותינו די והבא את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.