סיפורים לכבוד שבת

האסיר שהחליט לשמור שבת

רבי אריה לוין היה מלווה את האסירים בבית הכלא ומלמדם אורחות חיים ודרך מוסר, וכונה בשם רבם של האסירים.

 באחת השבתות, בא הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל לבקר את האסירים בבית הכלא . ניגש אליו אחד האסירים ואמר לו: "רבי, תדע לך שבזכותך אני לא מעשן בשבת !"

שאל אותו רבי אריה לוין: "כיצד בזכותי?"

אמר לו האסיר: "בשבת שעברה שהגעת לבקר אותנו, ראיתי אותך מתקרב ובאותה עת עישנתי סיגריה, אבל כשהבחנת בי הסתרתי את הסיגריה מאחרי גבי, ובירכת אותי בשבת שלום ולחצת את ידי מבלי שתדע שידי השנייה שמאחורי גבי יש סגריה בוערת, וככל שלחצת את ידי בחמימות ובאהבה הרגשתי איך הסיגריה צורבת לי את כל האצבעות ומצפוני לא הניחני, כיצד אני לוחץ יד לרב, אומר שבת שלום ובידי השניה מעשן בשבת. לכן מיד לאחר שהרב הלך חשבתי בעצמי ונשבעתי שאני לא אהיה מעשן לעולם בשבת וכל זה בזכותך כבוד הרב שלחצת לי את היד ואמרת לי שבת שלום בנעימות..."