סיפורים לכבוד שבת

סידנא בבא אלעזר זצוק"ל - שיר מאת הרב שמעון לוגאסי

סידנא בבא אלעזר זצוק"ל

רשות לשיר אני מבקש , על נזר הקודש,

אביר הרועים לו נאמר , סידנא בבא אלעזר

איש אלוקים קדוש הוא , תורת אמת בפיהו ,

בקדושה ובטהרה , מאיר כשמן המנורה .

לרחובות הוא לא יצא , לראות אישה הוא לא רצה,

במנהרה שם פעמיו, שם את דרכו הוא מצא.

על עיניו תמיד שמר , על עצמו כך הוא גזר ,

בחר בדרכי אבותיו , מה גדולים הם מעלותיו.

זרע קודש צדיקים , היה בנם של קדושים ,

כולם מבני עליה , בצידה ובשביה.

רבנן בכל אתר , ואחינו כל העם,

עלו אחר מיטתו, ביום שאחרי מותו,

בן עוולה שלח ידו, עת קיבל את ברכתו,

דקר בחרבו אותו, ופגע בו בליבו.

ביום השישי נטמן, זרע קודש נאמן,

יבכו השריפה כולם , אשר שרף אמוני.

אך מסר את נשמתו , והציל את עדתו,

גזרה קשה ביטל , על עמנו ישראל.

כתבתי אני זעירא דמן זעירין

ע"ה שמעון לוגסי ס"ט