סיפורים לכבוד שבת

סיפור חייו של רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז קלויזנבורג זצ"ל - ט' תמוז תשנ"ד

סיפור חייו של רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז קלויזנבורג זצ"ל - ט' תמוז תשנ"ד

מתוך עלון ישמחו לפרשת בלק, התשע"א
אחת מדמויות ההוד שזכה להם דורנו, היתה דמותו הפלאית והאגדית של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצ"ל, שעוד בצעירותו הרעיש תבל ומלואה בגאונותו המיוחדת ובעבודת ה' שלמעלה מהשגת אנוש שחרגה מכל גבול. במיוחד קנו להם שם השבתות הנעלות במחיצתו, החל מריקודו הסוער בקבלת השבת בעת אמירת "בואי בשלום", והמשיך בשולחנות הקדושים אותם ניהל בקדושה ובטהרה בסופה ובסערה, בהם גם לחם את מלחמת התורה, כאשר מידי שבוע בשבוע היה מחדש ציצים ופרחים של חידושי תורה עמוקים אותם העלה בפני המסתופפים בצילו.

גם בשנות עברה וזעם, כאשר שתה את כוס התרעלה עד תומם, לא ויתר כי הוא זה על כל מנהגיו המיוחדים ליום השבת. הוא מסר את נפשו כפשוטו ממש על שמירת השבת עד קצה הגבול, כאשר אף לא הסכים לגעת במוקצה שלא לצורך פיקוח נפש ממש. בתקופה מסויימת העבידו אותו במתפרה, ומלבד בשעות שבהם נערכה ביקורת קפדנית ודקדקנית, היה ממהר לאחוז במחט התפירה בידו באשר היה זה פיקוח נפש מוחשי וקיים, אך בשאר הזמן אפילו לא נגע במחט, למרות שהיה נתון בכך בסכנה עצומה כל רגע ורגע. אך לא רק על שמירת השבת לא ויתר, אלא אף על מנהגי כבוד השבת לא היה מסכים לוותר כלל. את הלחם שחילקו במחנות מידי יום, היה שומר ומצניע לעצמו כדי שיהיה לו פת לכל סעודות השבת. ואם לא די בכך, אף היה מנסה להשיג מאכלי שבת אותם נוהגים לאכול בסעודות השבת. לא אחת התרוצץ נואשות לחפש חתיכת בצל, אותה נהוג לאכול בסעודת השבת, כאשר היה מסכים לתת בתמורה לכך את כל אשר לו.

בעודו בעמק הבכא, לא ויתר על אמירת דברי תורה במהלך יום השבת, וכאשר היה מגיע זמן בין השמשות של יציאת השבת, היה אומר דברי תורה וכיבושין לעתים לעצמו בלבד, כפי שהיה נוהג כאשר היה יושב בבית מדרשו.

במיוחד נודע במאבקו הנחרץ והחריף להחדיר את שמירת השבת גם לפי שיטת רבינו תם, כאשר הקדיש לכך מאמרים רבים ובירורים נרחבים, כשבהם פרס את שיטתו על החובה הגמורה להוסיף על שמירת השבת עד זמן יציאתה גם לפי רבינו תם.