סיפורים לכבוד שבת

סיפור: בזכות ברכת החפץ חיים

סיפור: בזכות ברכת החפץ חיים

ר' יוסף גליקשטיין זצ"ל היה מנכבדי הקהילה בעיר אווגוסטוב שבפולין, בן למשפחה אמידה אשר עסקו בבניה. הוא היה מעביר בכל יום 2 שיעורים, אחד בבוקר ואחד בערב, בביהכנ"ס 'לאנגה שול' שהיה ברחוב לאנגה.

בשנת 1917  הגיע החפץ חיים לאווגוסטוב לביתו של ר' יוסף, על מנת שיעזור בהפצת חלק ב' של המשנה ברורה. החפץ חיים  הסביר על חשיבותה הרבה של המשנה ברורה וביחד גלגלו פלפולי תורה.

ר' יוסף גליקשטיין חלה אז במחלת הסרטן ולא יכל לתפקד כראוי.

בתו אסתר, שהיתה אז בת 17, שמעה את השיחה מחדרה.

היא יצאה מן החדר ופנתה אל החפץ חיים וספרה על מצבו של אביה. אך המשיכה ואמרה שהיא זו שתדאג להפצה! היא תבקש מאביה שיכתוב לה למי ללכת, ויוסיף כמובן מספר מילים.

החפץ חיים אמר כי  הספרים מאוד כבדים.

ענתה אסתר: אל דאגה, אשיג מריצה מחנות המכולת המשפחתית שנמצאת בסמוך לביתם ואעבור עם הספרים אצל מי שצריך. 

החפץ חיים היה נרגש מדבריה, וברך אותה שתזכה להיקבר בארץ ישראל, בירושלים בהר הזיתים.

כמובן שהברכה התקיימה, אותה נערה צעירה זכתה לעלות לארץ  עם בעלה ב-1935 לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, להקים משפחה לתפארת, ואף זכתה להיקבר בשנת ה'תשל"ח (1978) בהר הזיתים, כפי שהתברכה.

ואת הסיפור מספרת נכדתה, אשת הציבור היקרה גב' מינה פנטון תחי'.