סיפורים לכבוד שבת

משמירת שבת - לא מפסידים!

בליל שבת אחד, חזר רבי חנוך שטרלינג מבית המדרש באנטוורפן יחד עם ילדיו, והנה נשמע צלצול הטלפון.

 רבי חנוך ציפה מאוד לטלפון הזה במשך כל היום, כי יום שישי היה התאריך האחרון שהוגבל לסיום עסקה חשובה.

 המשרתת הגויה הרימה על דעת עצמה את השפופרת, ופנתה אל רבי חנוך ואמרה שזה האיש לו חיכה במשך כל היום, ואינו מבקש ממנו אלא שיענה בכן או לא.

 באותה תקופה רבי חנוך הוציא בדוחק את פרנסתו ובדיבור אחד יכול היה להרוויח סכום נכבד - משכורת של כמה שנים.

הילדים הקטנים קראו: "אבא, תצעק מרחוק כן, או שהמשרתת תגיד כן". אך רבי חנוך שתק.

 הגויה התנצלה שעקב השבת בעל הבית מנוע מלהתייחס לעסקה והניחה את השפופרת.

 רבי חנוך שמח מאוד שעמד בנסיון, והוסיף: "האמינו לי שלא הרגשתי נסיון ולא היססתי ולו לרגע. ידעתי מיד איך עלי לנהוג!"

 קיים בו הק"ב "שכרו הרבה מאוד על פי פעלו", וביום שני נגמרה העסקה אף שעבר הזמן.

מקור: "ויתהלך חנוך" - קונטרס מחייו של האי גברא יקירא