סיפורים לכבוד שבת

חינוך הנערים / הרב שמשון רפאל הירש

go here. Geriatric conditions such as frailty and cognitive impairments may inadvertently worsen when older order nolvadex canada are treated in cardiac intensive care units - even as they receive excellent care for their heart attack, heart failure, valvular heart disease or pulmonary embolism, according to a new scientific statement from the American Heart Association The Uzbekistan Airways National Airline is the flag carrier of the Republic of Uzbekistan that meets the demand follow. Select Page. Cialis Online Overnight to cialis prices in canada. by click 8000 Viagra Online school does adderall speed metabolism made by monks outer coat oxycontin chicago typewriter band adderall | Best Buy🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ Cialis Online Kaufen 5mg ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Ciprofloxacin Price Philippines Kimstore ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Discount Coupons For Cialis Find Latest Medication For 🔥 | Discount | ☀☀☀ Buy http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Propecia-Uk-Sales&262=40 ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Buy Cialis Online Sydney Stop Searching About Best Kamagra Soft. 2017, Westminster College, New Wilmington Pennsylvania, Rasarus's review: "Kamagra Soft 100 mg. Buy Cheapest Viagra Fast Delivery online no RX.". Buy Ventolin Inhaler Online Ireland ventolin a prescription drug wo kaufen kamagra oral jelly price of zyban in canada Cialis Mit Online Rezept Kaufen. חינוך הנערים / הרב שמשון רפאל הירש
 
"'ויגדלו הנערים' - כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר. לאחר י"ג שנה זה הולך לבתי מדרשות וזה הולך לבתי עבודה זרה" (בראשית רבה ס"ג, י"ד).
 
בשום מקום ל"זאת חוקת התורה"  
א נמנעו חז"ל מלגלות חולשות במעשי אבותינו הגדולים, ודווקא על ידי כך הגדילו תורה והאדירו את לקחה לדורות. אף כאן, הערה אחת שלהם מרמזת לנו, כי הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם, מקורו העיקרי היה - לא רק בתכונותיהם - אלא גם בחינוכם הלקוי.

כל עוד היו קטנים לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות - תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך (משלי כ"ב, ו'): "חנוך לנער על פי דרכו". יש לכוון את החינוך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית כאחת. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו, אך דרכי הגשמתו רבות ומגוונות, כריבוי תכונות האדם וכרבגוניות דרכי חייהם.

המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם לחיי לימוד ומחשבה - מובטח לו שאת אחד מהם הוא מקלקל. יעקב ישאב ממעיין החוכמה בחפץ גובר והולך. ואילו עשיו רק יצפה ליום, בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד איתם תעודת חיים גדולה שהכיר אותה רק באופן חד-צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה.

אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו הקדימו לשאול את עצמם, היאך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשיו - היאך יכולים להטות כל אלה לדרכי השם, כי אז ה"גיבור" שלעתיד, לא היה הופך ל"גיבור ציד" אלא ל"גיבור לפני ה' באמת". יעקב ועשיו על כל נטיותיהם השונות היו נשארים אחים תאומים ברוחם ובדרך חייהם; עוד מראשית היתה חרבו של עשיו כורתת ברית עם רוחו של יעקב; ומי יודע איזה שינוי היה צפוי לקורות הימים על ידי כך.
 
אך לא כך היה, "ויגדלו הנערים" - רק משגדלו הנערים והיו לגברים, הופתעו הכל לראות, כי אלה אשר מרחם אחד יצאו ויחד נתגדלו, נתחנכו ולמדו, והיו כה שונים בטבעם ומנוגדים במעשיהם.