סיפורים לכבוד שבת

רבי זכאי - מחזמר

רבי זכאי צדיק גדול היה
עני מרוד בלי מזון ובלי מחיה.
אך הוא לא ויתר על דבר אחד
בכל יום אסף את כספו המועט 
עבור יין לקידוש לכבוד השבת.

 

השבת מתקרבת
אוי אבוי, מה קרה?
לא נותרה בידו אפילו אגורה.
יין לכבוד השבת
כיצד מנין ייקח?
עצוב רבי זכאי, עצוב כל כך.
הוא יצא לבית הכנסת בצער רב
כי אין לו יין לקדש עליו.

ובבית, סבתא הטובה נשארה
ראתה את רבי זכאי ומאוד הצטערה
גם היא את השבת כיבדה.
כל כך אהבה וחשבה וחשבה...
ולפתע נזכרה
במטפחת המשי היקרה.
אולי לשכנה אותה היא תמכור
ויין לקידוש יהיה ל"שמור וזכור".

מטפחת משי יש לה רק אחת
הכל שווה לכבודה של השבת.
היא מיהרה אל השכנה, המטפחת מכרה,
שילמה כמה פרוטות וסבתא שמחה.
בכסף היא תקנה יין לשבת המלכה.

ובליל שבת קודש
הדלת נפתחה
רבי זכאי הגיע בשמחה
מה הוא רואה על השולחן?
בקבוק יין עומד מוכן.
מי אותו הביא? אולי אליהו הנביא?

הביט רבי זכאי בסבתא הטובה
היא כה מאושרת. פנים היא מאירה.
אך מדוע לבושה היא במטפחת פשוטה?
היכן מטפחת השבת היקרה?!
פתאום הבין רבי זכאי את אשר קרה.
סבתא את המטפחת מכרה
לכבוד שבת המלכה.

המכבד את השבת קודש, שכרו גדול מאוד
זוכה הוא לברכה, גדולה וכבוד.
בזכות כיבוד השבת
התעשרה המשפחה
כי המתענגים בה יזכו לרוב שמחה.
כי השבת היא מקור הברכה.