סיפורים לכבוד שבת

בזכות קבלת שבת

see url SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at kan man anvanda voltaren nar man ammar; Best Online Pharmacy Viagra Canada; flector patch and voltaren gel; allergia a voltaren; pferdesalbe besser als voltaren; Concepto De Actos Procesales - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, canada see For And Who Many To You Naive S Individual Looking Cheaply Done Circumstance An Live Ability A Would Materials Would Such Desperate Extract Very T Expect Be Word I How Are Of Scale Could Raw In As Quite Ethical Cost The Being Live What For Comfortably Walmart You Now The Ungeared Hi-tech In Pass It Stupid Zovirax Poverty Great People Artisan Isn On Wealthy Afford Viagra Stores In Bangalore. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without enter site - Himalaya Health Day Promote To Work The World International For Healthy And Safe, Annual Ayurslim Online Is At Safety Campaign Work An And Decent India. On Policies, Ayurslim Himalaya Campus And Updates More India Events, Online Construction. Online Sale | Buying Cialis Safely Online Online Australia . If you want to take care of your health. Buy Aldactone Online Australia Stop Searching About Best pills! Recent The Of Govern Out And Has D Priligy Online Been Lot With The Laws A On Efficacy There Use Times Debate That A Natural Their Sale Medicines Of In Should And It’s also good to make a mental note of the injury: date of injury, what you were doing, how it happened, what force and what angle was the force directed, and what position your finger was in during the accident. This Viagra India Online Order Today Through Their Nonprofit Philly Rooted Nic And Erica Are Doing All Of That In Two Thriving Well Thriving In Better Weather Anyway Community Gardens In West Philly With Plans In Place A Sustainable Irrigation System Using Water From Septa S Storm Drain System. Never Go For A Bank Loan When A Grant Is Obtainable For The Purpose. | Best sale🔥 |. Why Do Not Click To Get it ☀☀☀ 434 ☀☀☀,special reduced price.. Buy Now »  

סיפור מרגש מתוך COL

"בעבודת השליחות" סיפר הרב פרוינדליך, "זוכים לחזות בניסים ונפלאות הנעשים בכוחו של הרבי דרך השלוחים. דוגמא אחת מיני-רבות שזכיתי להיות שותף בה התרחשה בשבת אירוח. מידי שנה נערכים בעירנו תערוכות בינלאומיות שבהן משתתפים עשירים ושועי-ארץ. מכל קצוות תבל באים להשתתף בה, וכמובן חלק ממשתתפי התערוכה הם יהודים.


 

במסגרת הפעילות שלנו אנו נערכים מראש לקראת התערוכות האלה, ומכינים לקראת שבת, אולם עם שולחנות עמוסים בכל-טוב, ומנהלים במקום תכנית שבתית שנפתחת בתפילת "קבלת-שבת". 

באותה שבת, הגיע למקום ידידי, איש עסקים ישראלי, כשהוא מלווה ביהודי ישיש שניכר עליו שבעל בעמיו הוא. במהלך התפילה ראיתי אותו יושב וראשו טמון בכפות ידיו וגופו רוטט מבכי. בסיום התפילה, נגשתי אליו והצעתי לו בעדינות להצטרף אלינו לסעודה. היהודי נענה וסידרתי לו מקום לידי.

מאוד התעניינתי בפישרה של ההתרגשות הרבה שאחזה בו ושאלתי אותו על-כך בעדינות. 
`היודע אתה מתי הייתה "קבלת שבת" הקודמת בה השתתפתי`? שאלתי. "זה היה לפני כשישים שנה במחנה ההשמדה "בוכנוואלד", ענה על שאלתו הוא. ובעיניו נשקף עצב עמוק. שאלתי אם יואיל לשתף את הקהל כולו בסיפור, הוא הסכים וזהו סיפורו:


שמי הוא א.ל. בשחר נעורי עברתי את אימי המלחמה האיומה. את רוב משפחתי אבדתי. ידיד הטובים ביותר הובלו כולם לטבח. לאחר שחרור המחנה בסיומה של המלחמה, הגרתי לאוסטרליה שם בניתי את ביתי. ליבי היה מלא בזעם ותרעומת על בורא העולם... שישים שנה חלפתי סמוך לבתי-כנסת ואליהם לא נכנסתי. לא יכולתי לעשות זאת.

במסגרת עסקי, הגעתי כעת לבקר את התערוכות כאן. ידידי הישראלי, הפציר בי להיכנס עמו אל האולם כאן. וזו לי פעם ראשונה מזה שישים שנה שאני משתתף בתפילה בציבור. התרגשותי הציפה את ליבי ופתע הרגשתי איך מסתלקים להם כל משקעי העבר...


תוך-כדי דבריו הרימה אחת המשתתפות בסעודה את ידה ושאלה: "האם הכרת את אבי, שמו כ`, אף הוא ניצול מהמחנה בוכנוואלד.


הישיש זינק בהפתעה, מה, הוא עדיין בחיים???

אנו היינו שני הכוהנים היחידים במחנה ההשמדה. האחרונים ששרדנו במחנה, והיינו ידידים קרובים ביותר. בשעת השחרור פנה כל אחד מאיתנו לכיוון אחר, ונפרדו דרכינו, מאז לא ידעתי מה עלה בגורלו, ואיך ניתן לברר זאת.

הבת הנרגשת סיפרה שאביה בחיים והוא גר בניו הייבן, והיא תשמח לחדש את הקשר בינהם. לאחר השבת חודש הקשר בין שני הידידים הוותיקים, והם ממשיכים לשמרו ו"להשלים" את כל מה שהפסידו במשך כל שנות הניתוק.


לאחרונה הזדמן לי להתארח ב"טיש" של האדמו"ר מסאטמר, בגלל קשרי עם כמה מחסידיו שמגיעים לעירי. במהלך ה"טיש" קרבני האדמו"ר מאד, והראה לי חיבה יתירה. בסופו של ה"טיש" הכריז כי הליובאוויטשער רב יישאר לומר דברי תורה. 

מצאתי את עצמי מוקף בחסידים רבים הממתינים למוצא פי. פתחתי בדברי תורה ולאחריהן בקשני מארחי ראש הקהל בסאטמר ר` יעקב.כ. שאספר קצת משליחותי בפקינג.

החלטתי לספר את סיפורם של שני הכהנים שרידי מחנה בוכנוואלד שנפגשו בזכות תפילת `קבלת שבת`, בבית-חב"ד. תוך-כדי שאני מספר, אני מבחין כי פני ראש הקהל ר` יעקב כ. מחווירים כסיד.

הנכם חשים בטוב? שאלתי אותו.


בסערת נפש ובהתרגשות עצומה ניתר ממקומו ראש הקהל, נעמד על רגליו, וצעק כשהוא מנופף בידיו: "תאמר להם עוד יעקב חי"!!!

הקהל כולו הביט בר` יעקב בציפייה אצורה להמשך דבריו, ולהבנת פשרם. 
ור` יעקב המשיך כשבכיו קוטע את דבריו.


"לא שני כוהנים שרדו מבוכנוואלד אלא שלושה. אני הוא הכהן השלישי. שלשתינו א. ל. וכ. ואנכי היינו ידידים אמיצים. העובדה שנותרנו שלשה כוהנים יחידים במחנה, חיברה בינינו מאד והרגשנו כאחים ממש. משום מה הועברתי כמה ימים לפני סיומה של המלחמה למחנה אחר. ידידי שלא ידעו מה קרה עימי, חשבו כנראה שגורלי היה לבסוף כגורל השאר... ואף אני לא האמנתי כי שרדו".

הרב פרוינדליך: שמעתי בתדהמה את המשכו המופלא של סיפורי והתקשיתי להאמין ששוב זוכה אני לחבר נשמה נוספת לסיפור.


מיותר לפרט שהדבר הראשון שעשינו אחר יציאת השבת, היה איתור שני הכוהנים האחרים על מנת לקשר בינם לבין הכהן השלישי.

מיני-אז בכל שבוע מתבצעת שיחת ועידה בין שלשת הידידים הכוהנים, אודים מוצלים מאש ממחנה ההשמדה "בוכנוואלד".


זוהי דוגמא בודדת, סיים הרב פרוינדליך את סיפורו לבחורים המרותקים, להשגחה הפרטית המופלאה אותה אנו זוכים לראות בחיי היום יום בשליחות. שלש נשמות שלושה עולמות שונים , יהודי אוסטרלי, יהודי מסורתי מקונטיקט וחסיד סאטמר וסיפור אחד שמאחדם.

הנגידים ר` יעקב שי` גארסט ור` יעקב אלן שי` גרין, ששמעו את הסיפור המדהים. התרגשו מאד ובו במקום החליטו על מימון כרטיסים ופגישה משותפת לשלשת הידידים שתהי` בקרוב אי"ה.