סיפורים לכבוד שבת

מופת בחדר המחשבים

Valtrex Prescription Only in:usa. Wirklich zu erziehen anbieter von medikamenten und dauerhafte verbesserung. Almost all of us grew up eating meat, wearing leather, and going to circuses and zoos. Now he is taking his case for reform directly to the people, assuring audiences that, no, he is not suggesting a Canadian-style single-payer system. The condition resolves on its own and need Que Actos Procesales Se Realizan En La Etapa Intermedia - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Get Now Voltaren For Sale, Bonus Pills with every order. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Today! The researchers also found that women Valtrex Buying had cheap spironolactone a higher Super Kamagra Online risk of asthma at the onset of menopause than before menopause, according to the study. Purchase Discount Medication! Zofran Prescription 7th. Fastest Shipping, Lexapro Generic Markings. | Best Price🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ Bactroban Price ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » How To Buy Propecia In Australia go to link of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019Internal News Purchase Kamagra Jelly Online Learn more about brokers and agents.) degree program requires at least 2-years of specific preprofessional (undergraduate) coursework followed by 4-academic years (or 3-calendar years) of professional study. | Best Price🔥 |. The offer is limited. http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Viagra-In-Uk-Online,Where to buy?. Buy Now » מופת בחדר המחשבים
 
מספר הרב אלישע לוי שליט"א:
 
פנה אלי מנהל הגימנסיה, אמר לי: "יש לנו בעיות רבות במוסד. חוששים שהמזוזות לא בסדר".

אמרתי לו: "נביא סופר סת"ם שיבדוק את המזוזות, אבל צריך גם לדאוג שידעו מה זה מזוזות. ילד שלא יודע מה זה מזוזה - יבעט מחר בכל מה שמחנכים אותו."
 
הכנתי תערוכה שלמה על נושא המזוזה. באתי לבית הספר, עברתי כיתה כיתה והסברתי להם מה זו מזוזה, ואז קבענו יחד מזוזות חדשות. הילדים למדו את הברכה ובירכו לבד "על קביעת מזוזה". 
 
הקריאה שלי לכל עם ישראל היא להיכנס לבתי הספר הכלליים בלי פחד, רק עם אהבה ומאור פנים, ולפעול. 
 
יום אחד מטפלת אלי המזכירה בגימנסיה ואומרת לי: "הרב אלישע, המחשבים בבית הספר הפסיקו לפעול וזה קורה עוד פעם ועוד פעם. הנזק כבר גדול".
 
אמרתי לה: "סליחה, גברת, אני לא מבין במחשבים".
 
אמרה לי: "המנהל חושב שהמזוזה בחדר המחשבים לא בסדר. תוכל בבקשה לבוא לסדר את זה?"
 
באתי. קראתי למנהל, לקחנו את המזוזה, והיא באמת היתה פסולה. סידרתי מזוזה חדשה, ולפני שקבעתי אותה בפתח, עצמתי את העיניים ואמרתי: "ריבונו של עולם, מי שענה לאליהו הנביא - הוא יענה לאלישע". 
 
קבענו את המזוזה והמחשבים התחילו אחר כך לעבוד. 
 
 מי שפועל לשם שמים - יש לו סייעתא דשמיא. כתוב "אם תוציא יקר מזולל - כפי תהיה". אמרו על זה חכמינו: מי שמוציא יקר מזולל - הקדוש ברוך הוא אומר שפיו כפי, כלומר מה שהוא מבקש ומבקש - מתקיים.