סיפורים לכבוד שבת

תינוק של פלא

מסופר בספר אור חזקיה:

זוג חילוני מהעיר ליון שבצרפת לא נפקד בילדים קרוב לעשרים שנה. הם עברו טיפולים שונים ויקרים אך ללא הואיל. לאחר זמן נפגשו עם קרוב משפחה ממרסי וסיפרו לו שהם מיואשים ואובדי עצות. הוא שאל אותם האם היו אצל הרב מימון בצרפת, והם ענו לו שהם לא כל כך מאמינים ברבנים.

אמר להם קרוב המשפחה שהרב מימון הוא מיוחד מאוד, סימפטי, וכדאי להם לנסות לבוא לביקור. והם הסכימו.

הרב קיבלם יפה וגם הסביר להם בכלליות על שמירת המצוות ובפרט על טהרת המשפחה ושמירת שבת. בתחילה הם סירבו, היות שקשה להם מאוד מאוד ואין בכוונתם לשמור מצוות וטוב להם ככה בחיים שסיגלו לעצמם.

בעוד הם עומדים על דעתם, הפתיע אותם הרב ואמר להם כי לדעתו, אילו יקבלו את דבריו, כדאיות הן מצוות אלו של טהרת המשפחה ושמירת שבת, ולשנה הבאה יפקדו בבן זכר. לרגע היתה שתיקה ממושכת ולאחר מכן אמרה האישה: "אם בעלי יסכים, הנני מוכנה לנסות". אחרי לבטים מרובים הסכימו שניהם, ולאחר שנה, ותהום כל העיר כשנולד להם בן לאחר כעשרים שנה.

לאחר השמחה הגדולה, התברר לרופאים שלתינוק יש מום חמור בלב, ושעותיו ספורות.

האם היתה עדין בהרדמה והאב התעלף מרוב צער. לאחר כמה שעות התינוק נפטר, רעש והמולה, בכיות וצעקות בכל עבר, אולם הרב מימון לא איבד את עשתונותיו. הוא ניגש לרופאים וביקש מהם שיראו לו את התינוק. אמרו לו שאין טעם, מכיון שהוא כבר נפטר. הוא נמצא בחדר מיוחד שאי אפשר להיכנס אליו. אולם הרב שהיה גם מוהל הסביר להם שכתוב בתורה שתינוק שנפטר קודם שמונה ימים צריך לעשות לו ברית מילה, והרופאים הסימו. הביאו לו חלוק לבן ומסכה סטרילית, והרב ראה את התינוק, הוריד מעליו את הכיסוי, ומל אותו.

לפתע, למרבה התדהמה, נשמע לפתע בכי של תינוק, והתינוק קם לחיים!

אמר להם הרב: "אני קיימתי את מצוות הבורא, והוא החזיר את התינוק לחיים. ואמר לאב: "לך ותראה את התינוק. זו תורה וזו שכרה".

אכן תינוק זה גדל לתורה מצוות ומעשים טובים בעיר ליון שבצרפת והוא ממשפחת מרציאנו הי"ו.