סיפורים לכבוד שבת

סגולת ההידור בברכת המזון - סיפור מרגש

  סגולת ההידור בברכת המזון

סיפור מרגש מאת הרב מאיר זקבך שליט"א, אביו של הרב מנחם אשר זקבך זצ"ל שנהרג באסון מירון

כנסו כאן לשיעור המלא

בערב שבת אחרי אסון מירון, ניסו בני המשפחה לשיר זמירות שבת, להתנתק מן השכול. כשהגיעו לברכת המזון, לקחו את הברכון, ואמרו כולם פה אחד: איך מנחם היה מקפיד על אמירת ברכת המזון מתוך ברכון.
נהוג במשפחתם, שבכל ראש השנה בני המשפחה מקבלים על עצמם קבלה טובה בסעודת ערב ראש השנה, וכשמנחם זצ"ל בן 15-16, הוא קיבל על עצמו קבלה של ברכת המזון מתוך הכתב.
הם מאוד התפעלו, ומנחם אמר: אבא, אני לא חושב שזו קבלה מאוד רצינית. אתרוג אנחנו לוקחים את המהודר ביותר, מחפשים את הטוב ביותר, ברכת המזון היא מצוות עשה מדאוריתא, ואנו מחויבים לקיים אותה הכי טוב שיכול להיות!  ובברכת המזון בעל פה, עלולים לברך בלי כוונה, וגם עלולים לעקוף פסוקים.
ומאז קיבל זאת על עצמו, במשך שמונה שנים, לא "פספס" מנחם זצ"ל את ברכת המזון מתוך הכתב, אפילו לא פעם אחת!
כשבועיים לפני האסון, יצאו בני המשפחה למקום שבו לא היה סידור ולא היתה ברכת המזון, ומנחם חיפש במשך עשר דקות בכל הכח ברכון או סידור לקרוא מתוך הכתב, ואמר לאביו: אבא, שמונה שנים לא פספסתי ברכת המזון מתוך הכתב, אני לא הולך לפספס הפעם! והוא יגע מצא סידור, ובירך מתוך הכתב.
לכן, כשבליל שבת הראשון, הם דיברו על כך, הם אמרו: בואו ניקח זאת כיוזמה, נחזק את עם ישראל, לעשות את השליחות שהקב"ה נתן לנו. אין ספק שמנחם נלקח כדי שנלמד ממעשיו, כדי שכולנו נתחזק, נדע איך צריך להיות! זה רק פרט קטן ממעשיו!

הסיפור של ברכת המזון תפס תאוצה גדולה מאוד. המשפחה הדפיסה כעשרים אלף עותקים של ברכת המזון, ואנשים רבים קיבלו על עצמם את הקבלה הזו של ברכת המזון מתוך הכתב.

***

ועוד מוסיף הרב ומספר סיפור מרגש של השגחה פרטית בזכות ברכת המזון מן הכתב: יצאה יוזמה, שמראה אחדות של עם ישראל, של תורם מחו"ל שהחליט שהוא מתרים הרבה אנשים לספרי תורה, לעילוי נשמת הרוגי מירון.
כל משפחה ומשפחה אמורה לקבל ספר תורה. ביקשו ממנה לבחור סופר סת"ם, וביקשו מהם: תתחילו לכתוב ספרי תורה, אנחנו משלמים הכל, קחו את הספר תורה, תכניסו אותו לאן שתרצו, וזו הנצחה לעילוי נשמת ההרוגים.
כשפנו אל הרב מאיר זקבך לחפש סופר סת"ם, הוא פנה אל חבר שהוא סופר סת"ם, וביקש ממנו לכתוב את ספר התורה לעילוי נשמת בנו.
החבר התנצל שהוא עסוק כרגע בכתיבת ספר תורה אחר, ולא יוכל לכתוב את הספר, אך הציעו לו חבר אחר שהוא מכיר, שכותב איתו בדירה של הסופרים, והראה לו את הכתב של אותו חבר.
שלח החבר דוגמה של ספר התורה, של כתב יפה, נאה, גימורים נאים ומדוקדקים. הראה הרב מאיר זקבך את הכתב לכמה מבינים, והם הסכימו שמדובר בספר מאוד יפה. ושהוא יכול לסגור את הספר עם אותו סופר.
הרב מאיר זקבך התקשר לאותו סופר, וסגר איתו את העסקה.

והסופר פרץ בבכי ואמר לו: אני חייב לספר לך סיפור.

כשהייתי בשבעה שלכם, באתי לנחם אתכם. ראיתי שביקשתם לבקש ברכת המזון מתוך הכתב. לקחתי על עצמי שגם אני מברך ברכת המזון מתוך הכתב.
שבועיים אחרי שקמתם מהשבעה, יום אחד ניגשתי לאיזשהו סוחר סת"ם, וביקשתי ממנו שיקנה ממני ספר תורה. הבאתי לו דוגמה של הכתב שלי, חזר אלי אחרי כמה וימים ואמר לי, תראה, יש לך כתב מאוד יפה, רואים שכתבת לא קצת ספרי תורה, אבל אתה צריך שיפור בגימורים שלך, וכשתשתפר בגימורים, נראה אם אני יכול לקחת אותך.
באתי לדירה קצת מדוכדך, אמר הסופר, חשבתי שאוכל להתחיל לכתוב, ותהיה לי פרנסה, אבל לא הלך.
הייתי רעב. קניתי לעצמי סנדוויץ לאכול, עליתי לדירת הסופרים לאכול. אכלתי את הסנדוויץ,
ואז...
אופס...
אני נזכר: אני חייב לברך ברכת המזון מתוך הכתב!
אבל בדירת הסופרים, אין סידור, אין כלום. רק דיו, גווילים, ויריעות של ספר תורה!
אני מחפש, מספר הסופר, ואני אומר: טוב, אין, אז אברך בלי ברכון!
ואז, אופס, נדלקת לי נורה, ואני אומר: לא, אני קיבלתי על עצמי קבלה!
התחלתי להפוך את הדירה, חיפשתי בכל ארון ובכל מקום סידור, או משהו, שאוכל לקרוא מתוך הכתב.
אני הופך את הדירה,
ואז אני רואה: חתיכת קלף עם ברכת המזון, שכתובה בכתב אשורית.
אני אומר: וואי, ריבונו של עולם, שלחת לי ברכת המזון!

התברר ששנה קודם, אחד הסופרים החליט שהוא כותב את ברכת המזון על קלף, והשאיר זאת בארון, שם, בדירת הסופרים.

לקחתי את ברכת המזון, בירכתי, וראיתי את הכתב, ומאוד מאוד התלהבתי מהכתב: הגימורים שלו היו מאוד מיוחדים. האחידות שלו היתה מאוד מיוחדת.
ואז החלטתי, ריבונו של עולם, הנה, אתמול אמרו לי שאני צריך להשתפר בגימורים, אני לוקח על עצמי עכשיו להשתפר בגימורים.
לקחתי יריעה, והתחלתי לכתוב יריעה של ספר תורה לפי הכתב של ברכת המזון, לשפר את הגימורים.
לקח לי כמה ימים, יומיים, שלושה, עד שכתבתי את כל היריעה. ושעה לפני שהתקשרת אלי, סיימתי את היריעה לדוגמה.
ואז התקשרת לבקש דוגמה, שלחתי לך את היריעה לדוגמה.

ואת היריעה הזו ראה הרב מאיר זקבך, ובזכות הכתב היפה שהוא שיפר בזכות ברכת המזון, בזכות זאת לקח הרב מאיר זקבך את אותו הסופר להיות סופר סת"ם, לספר התורה לעילוי נשמת מנחם זקבך זצ"ל, שהיה מברך ברכת המזון מתוך הכתב.

כשרואים שברכת המזון זו סגולה לפרנסה, רואים זאת בחוש: הסופר שיפר את הכתב, כי מנחם צריך היה ספר תורה מהודר. הסופר הצליח לקבל פרנסה, בזכות אותה קבלה, בזכות זאת שהתעקש לברך ברכת המזון מתוך הכתב.