סיפורים לכבוד שבת

"אין אדם שומע לי ומפסיד" - סיפור מדהים מאת הרב בידרמן שליט"א:

"אין אדם שומע לי ומפסיד" - סיפור מדהים מאת הרב בידרמן שליט"א:
בשיחתו לפרשת כי תצא תשפ"א 

יהודי ירושלמי יקר שהתאלמן מאישתו והיה שקוע בחובות כבדים, החליט ללכת לקבל את השבת בכותל המערבי.
באמצע הדרך, פתאום גילה שבכיסו יש מעטפה שנתנו לו, ובה אלפיים דולר, שהוא היה זקוק להם דחוף כדי להחזיר משהו מחובותיו.
הוא כבר לא יכול היה להספיק לחזור הביתה ולהשאיר שם את הכסף - השבת עומדת להיכנס! ואם ילך לרובע וישאיר את הכסף אצל אדם זר - מי יודע אם הכסף יחזור אליו?
הוא ראה שהנסיון מתחיל להיות קשה לו - ולכן מיהר אל הרובע היהודי, חיפש דלת שיש עליה מזוזה, ודפק בדלת הראשונה שהוא מצא.
פתח לו את הדלת בחור יהודי אמריקאי, הוא ביקש ממנו להשאיר אצלו את הכסף, והבחור הסכים.
כל השבת התאמץ היהודי הירושלמי לשמוח בכך שעמד בנסיון, ולא לחשוש לגורל הכסף.
במוצאי שבת חזר היהודי הירושלמי אל הבית בו השאיר את המעטפה. הבחור האמריקאי החזיר לו מיד את המעטפה בשלמותה, והשאיר לו את מספר הטלפון שלו, כדי להיות בקשר.
היהודי הירושלמי לא היה יודע אנגלית, ולכן הם לא יכלו לתקשר ביניהם ישירות. לכן ביקש מאחד מחבריו שהוא אמריקאי, להתקשר אל אותו בחור יהודי אמריקאי.
אמר התייר לחברו בזו הלשון: היה נראה לי מאוד שבעל הפיקדון זקוק לכסף. אני רוצה לשלוח לו סכום, אבל אני לא יכול להעביר את הכסף, רק דרך מי שיש לו חשבון בנק בארצות הברית...
מצאו דרך מי להעביר את התשלום, ואותו בחור יהודי אמריקאי הפקיד לו בחשבון.... סכום של אלפיים דולר נוספים.
"אין אדם שומע לי ומפסיד".