סיפורים לכבוד שבת

קצת איכפתיות

בס"ד
 
מזל טוב!
 
בשעה טובה ומוצלחת נולד תינוק ביום שישי - בבית החולים 'לניאדו', נתניה.
 
עד שהתאפשר לאבי התינוק להשאיר את היולדת בבית החולים, ולנסוע הביתה, התאחרה השעה. עדיין נותר מספיק זמן לנסוע לבני ברק ולחזור, אבל הוא חשש שלא יווצר מצב בו הנהג יחלל שבת בגללו בדרך חזור.
 
הוא חיפש נהג ערבי, אך לא מצא. לקח נהג מקומי ושמחתי למצוא את עצמי במהירות בבני ברק, סוג של קפיצת הדרך. אמנם לא היה כל  חשש שהוא יאלץ לחלל שבת בחזור, אך אבי התינוק החליט בכל זאת לשוחח עמו על השבת.
 
 *
 
'מה אתה מתכנן לעשות בשבת?' התעניין.
 
'מה אגיד לך, אחי, שבת זה הכי רווחי. אנשים משלמים לך כפול - העיקר תיסע!'
 
'כמה אתה מרוויח על שבת?'
 
הנהג נקב בסכום לא מבוטל כלל ועיקר.
 
'תשמע, אמנם אין לי הרבה כסף. כעת גם עומדות להתווסף הוצאות השמחה, אבל תיקח צ'ק על כל הסכום!'
 
הנהג הפסיק לחשוב שהלה מתבדח כאשר קיבל צ'ק כתוב וחתום. התאריך להיום, הסכום בדיוק כמו שאמר, והחתימה מסולסלת.
 
הנהג בכל זאת הגיע מבית מסורתי ואף פעם לא התכוון לחלל שבת 'להכעיס', כי אם 'לתיאבון'. כעת משנמלא תאבונו הוא ינוח בשבת.
 
נסע הביתה והפתיע את אשתו עם כניסתו.
 
-מה?! אתה לא עובד?
 
הושיט מול עיניה את הצ'ק והתחיל לצחוק כל הדרך אל השבת.
 
לפני שיצא לא שכח לצוות להעמיד את הפלטה. "כי שבת זה שבת". כן. ככה זה בבתים רבים. נוסעים בשבת "כי פרנסה זה פרנסה" ומניחים את 
 
החמין על פלטה "כי שבת זה שבת". עולם מבולבל, כאוב, בו מצויים רבבות מאחינו בית ישראל!
 
נפרד מבני משפחתו והלך לבית הכנסת, כי בערב שבת (כלומר, ליל שבת) יושבים או במונית או בבית כנסת - חלילה לא בבית.
 
 *
 
השבת עברה בהתרוממות, עם תפילות, קידוש, סעודות שבת - ומנוחה. 
 
כיון שיצאו להם שלושה כוכבים, קיבל הזמנה לניסעת 'ספיישל' לצפת - הלוך חזור.
 
בדרך צלצל למספר הטלפון שהופיע על הצ'ק. "אתה שומע?" התלהב "תאמין לי - השבת מקור הברכה!" מי ששומר שבת מרוויח פי שלוש. גם 
 
צ'ק בערב שבת.... גם מנוחה במשך כל השבת... וגם ספיישל לצפון במוצ"ש. כמה טוב. כמה נפלא!
 
בנוסף שם לב לעובדה שבעיה רפואית שהיתה לאשתו - והסבה לו הוצאות מרובות - הסתדרה באותה שבת. הווה אומר: כל מה שהרווחתי 
 
בשבתות הלך לרופאים בימות החול - אז מה הרווחתי?
 
אבל הוא לא נשאר עם התפיסה הרדודה הזו של חישוב כספים לאורך זמן.
 
השבת היחידה הזו גרמה לו למהפך. עד מהרה צירף אליה שבת נוספת ועוד אחת. כיום תראו אותו ולא תאמינו שבעבר הלא רחוק חילול היהודי 
 
היקר הזה שבת אחר שבת!
 
 *
 
ואיך התחיל הכל? מי גרם להכל?
 
קצת איכפתיות מצד יהודי נוכח מצב הזולת. היו לו מספיק דאגות וסידורים באותו יום שישי. שמחות - כדרכן - משמחות אך גם מתישות, ומה גם 
 
לידת תינוק שמתרחשת בהפתעה ללא שליטה מצדך על גורם הזמן. ובכל זאת, היה לו זמן, לב וסבלנות לדאוג לשבת של הנהג.
 
דומה שיותר ממה שהושפע הנהג מהכסף שהונח בידו, הושפע מהחום שהעניקה לו העובדה שליהודי הזה כל כך איכפת ממנו עד שהוא מוכן 
 
לשלם עליו סכום עתק - ובלבד שלא יזיק לנשמתו!
 
כולנו יודעים: מה שמקרב בסופו של דבר יהודים לאביהם שבשמים אלו לא כל כך ההוכחות השכליות כמו הטפיחות הלבביות.
 
--- ואת זה כולנו יכולים לתת!