סיפורים לכבוד שבת

הצלה שבתית: סיפור ההצלה של משפחת נויבירט

הצלה שבתית: סיפור ההצלה של משפחת נויבירט
באדיבות מרוה לצמא, זכור ימות עולם, פ' שטרן. 
 
עלית הגג היתה קטנה וטחובה.
היה זה מבנה נטוש בקצה העיר אמסטרדם, הבירה ההולנדית, שבו מצאו בני משפחה יהודים מחבוא לימים האפלים שבהם דם יהודי היה להפקר. הם נמלטו בעור שניהם מפני הגרמנים, וכמעט דבר לא היה איתם, מלבד שלושה אוצרות יקרים מפז:
ספר תהילים, מסכת כתובות ומשנה ברורה חלק ג'.
עיניו של הנער יהושע נצצו, כאשר הבחין ב'משנה ברורה'. הוא שלח ידיים רוטטות ואימץ את הספר אל לבו.
מני היום הראשון למגורים בעלית הגג עד היום האחרון, שלוש שנים מאוחר יותר, היה לו הספר לרע אהוב ויקר.
יהושע גמע את העמודים בשקיקה. כל מילה החייתה את נפשו. כשהגיע לעמוד האחרון, פתח ושנה שוב באהבה גוברת. כך חזר עשרות, מאות, אלפי פעמים, ובכל פעם דלקה אש חדשה בעיניו.
הוא ידע את הספר בעל פה, צלל למעמקיו, עד שהיה בקיא בכל סתריו.
באותם ימים חשוכים לא ידע יהושע, לא ידע העולם כולו, כי אור גדול עתיד לבקוע מעלית הגג החשוכה. שלוש השנים האלו עתידות להביא לעולם היהודי אוצר יקר.
מי היה יהושע?
איזו דרך חתחתים עברה משפחתו?
ומהו האוצר שבו זיכה את העולם?
 
נס ראשון: מדלגים על הבנין 
 
משפחת נויבירט  גרה בברלין. עם עלית היטלר ימ"ש לשלטון הבין אבי המשפחה כי יש להימלט במהירות האפשרית. 
באותם ימים נתנה וילהלמינה, מלכת הולנד, אישורי כניסה לארצה. הרב אהרון נויבירט החליט לנצל את ההזדמנות, ומשפחתו נמלטה. הולנד קיבלה את פניהם רגועה ומסבירת פנים.
הם שכרו דירה פשוטה בבית דירות וקיוו לטוב.
אבל בב' באייר ת"ש נכבשה הולנד על ידי גרמניה. רחובותיה התמלאו חיילי אס אס מאיימים.
לגודל החרדה, החלו הנאצים לסרוק רחוב אחרי רחוב בציד יהודים.
באחד הימים גילה יהושע נויבירט כי הגרמנים נכנסים לרחוב שלהם. לאן יברחו? ריבונו של עולם.
החיילים התפצלו לשתי קבוצות. כל קבוצה החלה את הסריקה מקצה אחר של הרחוב. הם היו אמורים להיפגש באמצע. ובדיוק באמצע עמד בית משפחת נויבירט.
והנה, כאשר נפגשו הקבוצות, היתה כל אחת מהן בטוחה שהבנין שבאמצע נסרק על ידי הקבוצה המקבילה.
היה זה הנס הראשון בשרשרת הנסים המופלאה שפקדה את המשפחה. הם ניצלו. 
 
נס שני: מגלים את ספר התורה ו-יוצאים
 
בעקבות הלשנה של שכנים, הסתערו חיילי אס אס על דלת ביתה של משפחה נויבירט.
הרב נויבירט המופתע התעשת מיד והציג את האישור שקיבלו ממלכת הולנד. בשלב זה כיבדו הגרמנים אישורים כאלו. הם המשיכו אל פנים הבית במטרה לחפש 'יהודים מתחבאים'. הפכו ארגזים, דפקו על הקירות ופרצו ארונות. באחד הארונות נמצא ספר תורה יקר.
"מה זה?" שאגה אדירה.
"ספר תורה".
"מה כתוב בו?"
"לא תרצח!!!"
הילדים קפאו במקומם. האם עכשיו יוכיחו הגרמנים את ההפך, חלילה?
אך הגרמנים דוקא המשיכו להתעניין. "ומה עוד?"
"ואהבת לרעך כמוך".
למרבה הפלא, עזבו החיילים את ספר התורה ואת הבית. משפחת נויבירט נשמה לרווחה. זה היה הנס השני בשרשרת המופלאה.
 
נס שלישי: קצין אלמוני מורה לצאת 
 
סוף חודש אלול. שוב מלשינים על בני המשפחה. המצב מתוח יותר, ואף תעודה ואישור לא מספקים את הגרמנים. הם גוררים את בני המשפחה החוצה ומובילים אותם אל תוך אולם ענק, שם מצטופפים יהודים רבים.  
התחושה איומה. קול קטן מלחש כי מי שנכנס לכאן לא יצא בחיים, חלילה.
יום חולף ועוד יום, והנה, ראש השנה בפתח.
אבא נויבירט מצופף את ילדיו מתחת לשמיכה ומשמיע להם שלושים תקיעות שופר. סמוך אליהם מפטרלים חיילי אס אס. איש אינו שומע את התקיעות החנוקות.
זמן קצר לאחר מכן עולה קולו של קצין גרמני בחלל האולם. 
"משפחת נויבירט, לכאן".
זה הסוף, הם יודעים ומזדקפים. הקצין מוביל אותם אל הפתח ומורה להם לצאת.
הם מהססים. הוא רוצה לירות עליהם מהגב? אבל הקצין הודף אותם. ראוס. ראוס. (החוצה - גרמנית). 
עד היום אין יודעים בני המשפחה מי היה הקצין האלמוני שהצילם...
 
נס רביעי: השבת מגינה ומצילה 
למוד נסיונות הלשנה מחליט הרב נויבירט להיחבא בעלית גג. כך הגיעו בני המשפחה אל עליית הגג של המבנה הנטוש. 
שלוש שנים. בלי לצאת. בלי לגשת לחלון. יותר מאלף ימים שמשפחה שלמה לא יוצאת ממקומה. מזון דל ומצומצם. אימה בלתי פוסקת.
ובכל אותם ימים דבק הנער יהושע ב'משנה ברורה' חלק ג'. הוא שהיה לו לתורת שעשועים כדי שלא יאבד בעוניו.
באחד הימים חלה אבא. הוא היה זקוק לתרופה יקרה. בדרך לא דרך הצליחה המחתרת ההולנדית להבריח את התרופה אל עליית הגג.
היה זה בעצם יום השבת. דיון הלכתי איחד את בני המשפחה: האם מותר לקחת את התרופה בשבת? האם להמתין?
ה'משנה ברורה' אמרה את התשובה. התרופה היתה מרה, ולכן פסק הרב נויבירט שיש להמתין ליום ראשון.
למחרת, עם ביקור נוסף של הרופא, התברר שהרוקח "טעה" והתרופה שנשלחה אל הרב נויבירט היתה בעצם רעל עכברים.
בזכות השבת ניצל הרב נויבירט. 
 
החלטה בין הגלים 
המלחמה הסתימה. בני משפחת נויבירט רוצים לעזוב את ארץ הדמים ולעלות לארץ ישראל. יהושע הוא הראשון שמצליח לצאת.
בעצם יום השבת עומד יהושע לעלות לאניה שתוביל אותו ארצה. שבת... אוי, שבת... אבל הנער מבין כי בדין פיקוח נפש עליו לעלות.
כשהוא נמצא בין ארץ לשמים מבטיח יהושע לשבת כי יעשה למענה משהו גדול...
כשהגיעו לחופה של ארץ ישראל, בג' בתמוז תש"ו, כלאו אותם הבריטים בעתלית. כאשר שוחרר הנער סוף סוף, הוא החל ללמוד בירושלים, בישיבת 'קול תורה'. כאן התקרב אל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל שאהבו כבן. 
כשהיה הנער הצעיר לרב ופוסק,  עמד לממש את הבטחתו לשבת. הוא החליט לערוך חיבור על הלכות שבת. היה זה חיבור ממוקד וברור, בשפה שווה לכל נפש, הדן בנתונים עכשוויים. 
זהו הספר היקר הנמצא בכל בית יהודי כמעט: 'שמירת שבת כהלכתה'.
הספר זכה להתפרסם במאות אלפי עותקים ולצאת בכמה מהדורות. בפתיחה למהדורה האחרונה פירסם הרב את סיפור הצלתו.