סיפורים לכבוד שבת

חודשיים, בכל בוקר!

חודשיים, בכל בוקר!

סיפר הגאון רבי ידידיה מנת שליט"א, שהרב אורי זוהר היה לומד בכולל שבראשותו משך כמה שנים, כי באחד הימים ניגש אליו יהודי מהכולל, וצערו ניכר על פניו. הוא סיפר כי הוא מעוניין שבנו ייכנס ללמוד בישיבה מסוימת, אולם ראשי הישיבה מערימים לפניו קשיים. "אולי יוכל כבוד הרב לעזור לי, הן דבריו נשמעים בכל מקום, וודאי ייפלו גם על אוזניהם של ראשי הישיבה...".
הרב לא היה צריך יותר מזה, ומיד התקשר לראש הישיבה, כשהוא ממליץ בכל פה על אותו בחור שאביו כה משתוקק שילמד בישיבה.
ראש הישיבה ניסה להסתייג, באומרו כי הוא אינו בטוח שאותו בחור יוכל להשתלב בישיבה ולהצליח בה, והרב נחלץ גם כאן לעזרה ואמר כי הוא ערב לנער. "אם יש בעיה - אני הכתובת. פנו אלי ואני אטפל בכל מה שצריך". דבריו אכן נפלו על אוזניים קשובות, והבחור התקבל לישיבה.
לאחר כחודשיים, פגש הרב אורי זוהר את אותו ראש ישיבה בשמחה, והתעניין מה מצבו של הבחור. ראש הישיבה סיפר בשמחה כי הבחור אכן השתלב בישיבה בצורה מצוינת ועושה חיל בלימודיו. הוא רק הוסיף הערת אגב, שיש לבחור בעיה קלה של קימה בבוקר בזמן, אבל מדובר בחריגה שאינה משמעותית ואינה מקלקלת את הרושם החיובי הכללי עליו. למשמע הדברים נחרד הרב. אם הבחור לא קם לתפילות בזמן, הרי שהוא צריך לטפל בכך, הרי הוא ערב לו...
למחרת בבוקר, לאחר סיום תפילת שחרית עם הנץ החמה, נסע הרב במונית לישיבה של אותו בחור, ופנה לבניין הפנימיה, אל חדרו של אותו בחור. הן ערב הוא... במשך חודשיים ימים היה הרב מגיע בכל בוקר להעיר את הנער ולוודא כי הוא מגיע לתפילת שחרית בישיבה, עד שהלה התחנן בדמעות שהוא יצליח לקום בזמן בכוחות עצמו, ואל לו לרב להטריח את עצמו. או אז נאות הרב לחדול ממסלול הבוקר שאימץ לעצמו.