סיפורים לכבוד שבת

חבר המועצה שהפך לאוהב: סיפור לזכרו של הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל

סיפר הרב אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, בנו של הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל, בהספדו על אביו זצ"ל:

הרב קוק היה הולך להרבה בתי ספר, דתיים ושאינם דתיים, ואפילו גני ילדים, בחודש אלול, ומדריך אותם לקראת החגים. חודש שלם טרח והלך מכיתה לכיתה.
לפני שנים רבות היה חבר מועצה. ופרסמו בעיתון שאחד מחברי המועצה כעס: מה זו ההדתה הזו, שרב נכנס לבתי הספר ומדבר עם התלמידים כאלו דברים? איך יכול להיות כדבר הזה?
שמע על כך הרב קוק, והתקשר לאותו חבר מועצה, ואמר לו: מדבר הרב קוק, שמעתי שפרסמת שלא מוצא חן בעיניך, שאתה מאוד מקפיד וכועס על זה שאני נכנס לבתי הספר. מה זו ההדתה הזו. תגיד לי אלו דברים הפריעו לך?
החל חבר המועצה לגמגם, ולהתנצל: באמת שאני לא יודע.
אומר לו הרב: האם זה מכובד? תרבותי? לא שמעת, אתה לא יודע שום דבר, וכך אתה מדבר?
אמר אותו חבר מועצה: אוי, סליחה הרב.
אמר לו הרב: אני מוכן לסלוח, אם אתה תבוא איתי פעם אחת לאחד מבתי הספר. בא אותו חבר מועצה עם הרב, נכנסו לשכבה אחת, 120 תלמידים, לשכבה שניה, אותו דבר. כך נכנס אותו חבר מועצה לשכבה אחר שכבה, ושמע את הרב מדבר אל התלמידים.
ואז בשיעור הבא, ביקש חבר המועצה את רשות הדיבור ואמר לתלמידים: תשמעו, תשמעו היטב את דברי הרב, זה נכס לחיים, הוא נותן לכם כלים לכל החיים! תשמרו את הדברים היטב! תשמרו את הדברים בלבכם!
כך היה הרב קוק הולך, עם המאור פנים, עם החכמת החיים, עם הישירות שלו, עם האמת שאיתו, וכנגד האמת, אפילו אדם שהוא כל כך רחוק, לא יכול היה לעמוד בו.