סיפורים לכבוד שבת

בכיו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל

"תוכחת אהבה" - מתוך: "יהלום שבועי", הרה"ג אברהם אבא פיליפ, מרוה לצמא

פעם, בלכתו של הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצוק"ל בשבת אל ישיבת חברון, הזדעזע מחילול השבת שראה עד שרצה לשוב לביתו.

ברגע זה עצרה לידו מונית ונהגה שאל אותו לכתובת כלשהי. פרץ רבי אליהו בבכי מר ואמר לו: "איך אומר לך דבר שאסור לך לעשות, לנסוע בשבת.... מצד שני, איך אני יכול לא למלא בקשתו של יהודי".... ושוב פרץ בבכי...

יצא הנהג מהמונית ואמר בתדהמה ובהתרגשות: "רבי! מעולם לא הרגשתי הרגשה של מוכיח באמת כמו ברגע זה... אני חש שאתה רוצה בטובתי. אני מבטיח לך שמהרגע הזה והלאה לא אסע עוד בשבת"...

רבי אליהו שוחח עימו עוד כשעה, וכשנכנס לישיבה סיפר זאת לתלמידים ואמר: תראו איך מתוך אהבה ואכפתיות, יכולים לקרב רחוקים.

(בית ומנוחה).