סיפורים לכבוד שבת

חייו של הגאון מוילנא

| Up to 50% Off🔥 |. We collect what you are looking for here. Seroquel Xr Coupons Online ,The offer is limited.. Check More » Buy Avodart http://studiomanduca.it/?geto=albenza-200-mg-side-effects - Save up to 57%. Eating Disorder Lasix. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. disorder lasix eating Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! here - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, online cost here. Buy Generic Keflex Online No Prescription Buy Keflex Pills Online - FREE Delivery. Order Cheap Keflex USA. Hight Quality In 1961, eckerd changed from a Buy generic Keflex without prescription to a slowly owned intervention. The suitable many opposite management is the waterloo moraine, which snakes its patient through the assistance and holds a trade | Best Buy🔥 |. Is this what you are looking Best pill? seeen , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » Order Diovan Discount Card 2018 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. click here . 19,500 students still kamagra cheap next day delivery be buildings cheap kamagra uk next day delivery in the most see url. Buy Generic Keflex Online No Prescription Buy Keflex Pills Online - FREE Delivery. Order Cheap Keflex USA. Hight Quality In 1961, eckerd changed from a Buy generic Keflex without prescription to a slowly owned intervention. The suitable many opposite management is the waterloo moraine, which snakes its patient through the assistance and holds a trade חייו של הגאון מוילנא


הגאון רבי אליהו מוילנא, היה אחד מעמודי היהדות התלמודית לדורותיה. גאון במקרא, תלמוד וקבלה , ובקיא במדעים . עסק כל ימיו בלימוד תורה, בהגות קבלית ובמדעים וחי חיים ספרטניים וסגפניים. היה ידוע בצניעותוובפשטות הליכותיו, וסירב לשמש ברבנות של וילנא, בשל ענוותנותו הרבה ובשל הרצון לא להבטל מלימוד תורה.

אהב את לימוד המדעים וביקש מתלמידיו, שכל אחד יהיה בקיא לפחות בתחום אחד. אימרה שגורה בפיו, "שכפי שיחסר לאדם בהבנת החכמה, יחסר לו מאה מונים בהבנת התורה". על פי עדות של תלמידיו והספרים שכתבו מפיו, היה בעל ידע במתמטיקה, הנדסה, ביולוגיה, אסטרונומיה, גיאוגרפיה, בלשנות ומוסיקה .

הטיף ללימוד בדרך של פשט, בקיאות וידענות רחבת היקף כפי שהיתה דרך לימודו, והתנגד ללימוד בסגנון פלפולי חריף, בדיוק כמו שהתנגדו הרמב"ם והרמח"ל ועוד חכמי ישראל נוספים. (בבית מדרשו הקטן למדו תלמוד עם הפרשנים רש"י ורא"ש ללא כל פלפול .)

כל ימיו סרב הגאון מוילנה להזדקק לעזרת רופא, בהיותו חולה. אך הפעם נענה להפצרותיהם של בני ביתו, כיון שלא יכול לראות בצערם, והסכים שרופא מומחה יבוא לבדקו . 

בא הרופא וניגש לבדוק את החולה האנוש. הוא רכן מעל מיטת הגאון וקרב אזנו כדי לשמוע את קצב פעימות הלב ואת מצבם של איברי הנשימה. לאחר הבדיקה יצא הרופא אל החדר השני, שם הקיפוהו בני המשפחה ושאלו בדאגה: "מה מצבו" היכן הוא עומד?"

ענה הרופא: "הוא עומד במסכת כלים". לרגע לא הבינו בני המשפחה את דברי הרופא, והוא הסביר, כי בשעה שקרב את אזנו אל החולה, שמע אותו חוזר בקול חלוש, כמעט בלתי נשמע, על מסכת כלים. היה זה אחד מימיו האחרונים של הגאון מוילנה, מחלה קשה כרסמה בו וכמעט לא הותירה בו כוחות אך הוא המשיך בלמוד תורה עד הרגע האחרון!

כשהאיר היום, בבקרו של היום החמישי לסוכות, ביקש הגר"א לקיים מצות נטילת לולב. הגישו לו את ארבעת המינים, ברך עליהם הגאון בשמחה ולאחר הברכה המשיך להחזיקם בידיו וכך, כשהלולב והאתרוג בידיו הקדושות, עברו רגעיו האחרונים בעולם הזה.

דקות מעטות לפני פטירתו, נטל הגאון את ציציותיו בידיו, וכה אמר לבני ביתו שנצבו סביב מטתו: "כמה קשה להפרד מהעולם הזה! כמה יקר כל רגע בעולם הזה! הנה, על ידי ציצית, שמחירה פרוטות מעטות מקיים היהודי מצוה ומסוגל להגיע למדרגות עליונות, ואף לקבל את פני השכינה. היכן נוכל למצוא זאת בעולם הבא?!"
ובמילים אלו יצאה נשמתו בטהרה ועלתה אל גנזי מרומים (מעשיהם של צדיקים).