סיפורים לכבוד שבת

לזכרו של הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, מחבר סדרת ספרי "שמירת שבת כהלכתה"

לזכרו של הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, מחבר סדרת ספרי "שמירת שבת כהלכתה"

 

ביום שלישי השבוע, ג' בתמוז התשע"ג, איבדנו את אחד מגדולי פוסקי דורנו, הרב יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, מחבר סדרת ספרי "שמירת שבת כהלכתה", המהווים פנינה יקרה בארון-הספרים היהודי ומורים דרך לרבים למשמרת קדושת השבת.

הרב נויבירט זצ"ל נולד בפורים ה'תרפ"ז לאמו שרה חיה לבית במברגר ע"ה, נינתו של הרב יצחק דב במברגר ושל בעל הערוך לנר, ולאביו רבי אהרן זצ"ל, שהיה רב ומורה צדק בגרמניה. במלחמת העולם השנייה, נמלט עם משפחתו להולנד, שם הסתתרו כשלוש שנים בתוך חדר אחד. גם בתנאים הקשים ביותר דבקה משפחתו של הרב נויבירט זצ"ל בקיום התורה והמצוות, הידרו בשמירת שבת קודש, וגם תקעו בשופר בראש השנה אחד הספרים היחידים שהיו ברשותם היה ספר על הלכות שבת, ובו למדו רוב הזמן. הרב נויבירט זצ"ל, שהיה אז בחור צעיר, סידר בעצמו לוח שנה, על פי מה שלמד בקיצור שולחן ערוך, לוח שהתברר אחר כך כמדויק.

בשנת ה'תש"ו עלה לארץ הקודש בספינה שיצאה ממרסיי שבצרפת, ובהגיעו לארץ ישראל החל ללמוד בישיבת 'קול תורה' בירושלים והיה מתלמידיו המובהקים של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. מספר הרב ישראל מאיר לאו שליט"א: "אני הכרתי את הרב נויבירט זצוק"ל בראש חודש אלו תש"י, כלומר לפני 63 שנה, הגעתי כילד לישיבת קול תורה, הוא היה אחד מארבעת האברכים, הם היו למעשה מעליית הנוער הם הגיעו כפליטי שואה. הרב נויבירט הצטיין קודם כל בצניעות יתרה, במעשה חסד לתפארת, הוא היה עוד מדריך בישיבת קול תורה עוד בבחרותו קודם נישואיו, ועזר בעיצוב אישיותם של הבחורים".

הרב נויבירט זצ"ל חיבר את ספר המופת "שמירת שבת כהלכתה", העוסק בהלכות שבת ויום טוב לפרטי פרטיהם, תוך התייחסות למציאות של ימינו. את הספר כתב הרב נוירבירט זצ"ל בהתייעצות מלאה עם רבו הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.  וכך מספר הרב לאו שליט"א: "אין סעיף ב'שמירת שבת כהלכתא' שלא היה נגד עיניו של רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, הרב נויבירט זצ"ל לא משה ידו מרבי שלמה זלמן זצ"ל, בשום פרט, בשום סעיף."  בנוסף, חיבר הרב נויבירט זצ"ל את הספרים: 'קיצור דיני שמיטת קרקעות', 'אהל שרה' על דיני טהרת המשפחה, 'חנוך הבנים למצוות ודיני קטן', ו 'מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים לשבתות וחגים'.

הרב נויבירט זצ"ל ייסד בבית וגן את הישיבה לצעירים "פני שמואל", הישיבה הגבוהה "חכמת שלמה" והישיבה "נתיבות חכמה" (עם יבלח"א הרב דניאל וולפסון שליט"א), ובנוסף העביר שיעורים בקביעות בישיבת קול תורה, בסמינר הישן ובמקומות נוספים. הרב נויבירט זצ"ל שימש יחד עם הרב אשר וויס יבלח"א כפוסק ההלכתי של בית החולים שערי צדק.

מלבד מפעל התורה הגדול שהחזיק הרב נויבירט זצ"ל, הוא הקים מקווה טהרה פרטי בשכונת בית וגן, הפעיל גמ"ח גדול של הלוואות, וסייע ליהודים רבים בכל התחומים. מספר הרב קפלן, שזכה להיות מקורב אליו, בראיון לעיתון "ענין מרכזי": "כל ראש חודש, עובדי הישיבה היו מקבלים משכורות. עד שלא ווידא שאחרון העובדים, כולל עובדי המטבח, קיבל את שכרו - לא ניגש לאכול ארוחת בוקר". עוד מספר הרב קפלן: "בוקר אחד צעדתי איתו סמוך לישיבה התיכונית נתיב מאיר. לפתע הוא שם לב שהפרוז'קטור בחצר דולק. כנראה שכחו לכבותו מהלילה. הוא ביקש ממני לעלות למשרדים של נתיב מאיר ולומר להם שיכבו את האור. אמרתי לו: 'קודם אלווה את הראש ישיבה הביתה ואחר כך אחזור לכאן לדבר איתם'. הוא לא הסכים. 'תעלה, אני מחכה לך', הוא אמר לי. כשירדתי, הסביר לי: 'זה דבר פשוט - השבת אבידה. מצוה דאורייתא'".

עוד מספר הרב קפלן: פעם שאלתי אותו מה לעשות כשאני רואה מכונית נוסעת בשבת? הוא אמר לי: "צריך לגשת לנהג ולהסביר לו בדרכי נועם מהי המהות של השבת. רק ככה הוא יקבל. מי שצועק וזורק אבנים, גורם לחילול השם ומרחיק יהודים מהדת."

על התמדתו העצומה מספר הרב קפלן: "כשהיה מגיע לאירוע, היה מתיישב ומיד מוציא מהכיס ספר קטן של ש"ס משניות - ולומד. כשמישהו היה ניגש, היה מרים את הראש, לוחץ יד, נותן ברכה - ומיד מוריד את העיניים למשניות, כך היה עושה בכל רגע פנוי. בשנים האחרונות בכיס שלו לא היה ארנק, לא ניירת. רק דבר אחד: את הש"ס משניות המחולק במהדורת כיס. מהדקות הפנויות האלה, הוא סיים למעלה מ-100 פעמים את השישה סדרי משנה".

יחד עם שקידתו המרובה, סייע במסירות נפש לכל הפונים אליו. בספר התורה המשמחת מסופר: "הגענו לבית וגן, למקום בו מקבל הרב קהל הבא לשאול דבר הלכה. היו שם קבלן בניין שהיה לו סכסוך עם דייר, אדם עמוס שאלות הלכתיות, וגם זוג מכובד שאינו מצליח לגמור את החודש מבחינה כלכלית (למרות הכנסתו היפה), והדבר גורם להם הפרעות בשלום הבית. השניים היו כבר אצל הרב, ולבקשתו, הביאו כעת את פירוט הוצאותיהם החודשיות, כדי שהרב יכריע במה לקצץ. קבלת הקהל הסתיימה, כחצי שעה מאוחר מכפי שנקבע. הרב קיבל אותנו במאור פנים. לאחר דקות מספר, ביקש להמשיך את השיחה בביתו, כיוון שהוא מאחר. יצאנו לכיוון הבית, וברחוב, עצרה אותו אישה לשאול שאלה. עלינו לביתו - והנה בתוך הבית מחכים כבר שלושה גברים ואישה, עם שאלות דחופות...  בשבת מברכים אנו: "וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם", כי מלבדו - מיהו שאכן יוכל לשלם את שכרם?!"

הרב נויבירט זצ"ל הותיר אחריו עשרה ילדים, עשרות צאצאים ומליוני תלמידים, עם ישראל כולו.  ת. נ. צ. ב. ה.