מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

הקהל: מליוני יהודים התכנסו בעזרת בית המקדש במוצאי שנת השמיטה

 הקהל: מליוני יהודים התכנסו בעזרת בית המקדש במוצאי שנת השמיטה

& בכל מוצאי שנת השמיטה, במוצאי החג הראשון של סוכות, התכנסו מליוני יהודים, אנשים נשים וטף, בבית המקדש, לקיים את מצות 'הקהל & כיצד התקיימה המצוה ומדוע? היכן מיקומה? מדוע, בשונה משאר המצוות, השתתפו בה גם זאטוטים קטנים, אולי אף תינוקות שזה עתה נולדו? מי נפטר מהמצוה? האם מלך ישראל קרא במהלכה בתורה או, אולי, גדול הדור? ומיהו, בעצם, 'גדול הדור'? & לדברי האבן עזרא השתתפו במעמד ה'הקהל' גם גויים 'גרי תושב'. האמנם? & על מי הוטל לכנס את כל העם? מדוע בנו דווקא 'בימה על עץ'? והאם כשיבנה בית המקדש במהרה, נוכל להחליפה בבמת פלסטיק, שאינה מקבלת טומאה? & האם בימינו כדאי לערוך 'זכר למצוות הקהל' בכותל המערבי או במקומות אחרים? & על כך, ועוד עשרות נידונים מרתקים על מצוות הקהל, הנחשב בדברי הרמב"ם כ'מעמד הר סיני',  בקונטרסו החדש של הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א, 'פרשת המלך'&