מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

העתקה במבחנים - האמנם?

שאלה הלכתית שהתעוררה:
 
בלימודי מקצוע, כאשר מקומות העבודה מקבלים בוגרים לפי הציונים שלהם, האם מותר לתלמידים להעתיק במבחנים שלהם?
דבר שגורם שהציונים שלהם יותר גבוהים ממה שהם באמת יודעים, וזה מטעה את מקומות העבודה, ואחר כך בעצם הם מקבלים משכורת על בסיס ציונים שהם לא באמת שלהם. שלא לדבר על חילול ה' שנעשה, כשחילונים רואים שאנשים שומרי תו"מ מתנהגים כך. 
האם באמת הדבר מותר, כפי שיש מי שטוען???
 
תשובה:
 
אסור משום איסור גניבת דעת, וכבר האריכו על כך הפוסקים שאסור.
 
בברכה,  שב"ג