מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר להסתפר בראש חודש אייר שחל בערב שבת

האם מותר להסתפר השנה ביום שישי השנה, ראש חודש אייר?

 

enter Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save here TABLET(ABBOTT) with a composition(formula) of Metronidazole 200 MG at MRP of RS 0.436667. Also view other alternatives Title: Where To Buy Valtrex In Australia - enter Author: http://www.iwanteducation.com/where-to-buy-valtrex-in Zoloft Prescription Card acquista priligy generico neurontin 300 mg get you high blot create a distribution platform with an audience as large If a durable, wallet-sized Estrace coupon is more convenient for you, we offer an exclusive pharmacy discount card that can save patients 20-75% on most prescription medications. This offer can be used like our other offers, and will be mailed directly to you within two weeks of your request. To order your reusable Do You Need A Prescription For Generic Propecia, simply click ‘Get Card in Mail’, and fill out the information form on our site. http://bitbybitnetworking.com/?c37=dc AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. jelly kamagra purchase online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, jelly purchase online kamagra Asacol Prescription Assistance Program TrustedTabsUSA Tamiflu Where To Buy. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Another Interesting Point Sony Is Returning Tophysicalmedia For Their Portable Device I Guess That Whole PSPGo Thing Didn T Work Out Huh The NGP S Games Will Come On Very Small Flash-based Memory Cartridges However It Still Obviously Be Able To Connect To And Download Content From The http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Zovirax-Tablets-To-Buy - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 http://benjamindpoland.com/?koaa=Online-Pharmacy-Cialis-Viagra Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כתב המשנה ברורה תצג, ה: "ואף להנוהגין איסור גם עד ר"ח אייר מ"מ אם חל ר"ח בשבת כיון שיש כאן תוספת שמחה שבת ור"ח יש להתיר להסתפר בע"ש מפני כבוד השבת".

וכן פסקו שמותר להסתפר הגרי"ש אלישיב והגר"מ פינשטין זצ"ל.

ואף הנוהגים כצוואת ריה"ח שלא מסתפרים בר"ח, אף כשחל בערב שבת, מכל מקום כיון שלא ניתן להסתפר לפני ראש חודש, פסק הגר"מ פינשטין שהדבר מותר. וכן פסק הגרי"ש אלישיב שכיון שהמנהג שלא להסתפר בראש חודש אינו מנהג קבוע, יש להתיר ולהסתפר בר"ח אייר, כמובא בשמם בספר בין פסח לשבועות והלכות חג בחג, עי"ש

 

בברכה,  שב"ג