שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

תקיעות מוקלטות בערב ראש השנה

שאלה

האם מותר בערב ר"ה לשמוע תקיעות שופר מוקלטים בערב ראש השנה, כגון שיעור המדגים את התקיעות כפי ההלכה לפי הטעם שהוא לערבב את השטן, או להשמיעם ברדיו ?   

האם השטן יודע להבחין בין תקיעות אמיתיות לתקיעות מוקלטות, דאי"ז תקיעות חיות ?

צדדי הספק לפי הטעם השני שהפסקת התקיעות הוא כדי לערבב את השטן ולכן אסור אפילו להתלמד אא"כ הוא בחדר סגור, האם הוא דוקא בתקיעות חיות או אפילו במוקלטות דאולי השטן יודע להבדיל שזה מוקלט וא"כ אי"ז תקיעות עבורו, או שאינו יודע להבדיל אם זה מוקלט ומבחינתו תקעו בשופר ברצף גם בערב ראש השנה וא"כ אין עבורו שום בלבול ויכול לבוא לקטרג בראש השנה.   

הרב נסים בן שמעון שליט"א

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

תקיעות מוקלטות אינם תקיעות. ממילא אפשר לשומעם.

רק שישמע בשקט, שלא יחשדו בו שתוקע בערב ראש השנה.

ואסביר:

בעצם, כל הנושא של ערבוב השטן בער"ה, שיחשוב שעבר ר"ה, הוא דבר תמוה עד מאד.

הרי כל דרדק יודע מתי ר"ה. והשטן הוא מלאך. הוא בקי בלוח העברי יותר טוב מכל בני האדם.

 

אלא, כך כתב לי מו"ר הגר"ח קניבסקי זיע"א, "זה מוזכר בגמרא והקב"ע קבע כן".

 

פירוש הדבר הוא שלמרות שבדרך הטבע לא שייך לבלבל את השטן וכאילו לרמותו שר"ה כבר חלף עבר, בכל זאת זאת ההנהגה, כי הקב"ה, שברא את השטן, קבע לעשות כך. ממילא השטן באמת מתבלבל.

 

אך כל זה רק כשאנו צמודים למה שכתוב.

תקיעות מבלבלות אותו. לא הקלטות של תקיעות.

שנה טובה

שמואל ברוך גנוט