שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

טענת מקח טעות על מתנה

בס"ד

ליל הושענא רבא תשפ''ב

נשלחתי לשאול הדברים הנ''ל, שכתבם הגאון רבי אליעזר קרביץ שליט''א בעמח''ס עזרת אליעזר.

נשאלתי בשם הגאון הגדול ר' צבי ברוורמן שליט"א מרבני העיר ביתר, במי שקנה אתרוג של שביעית בהבלעה כדין ושילם על הלולב יותר ביוקר, ואח"כ נתברר שהאתרוג פסול, ומבקש מהמוכר להחזיר לו את הכסף ששילם על הלולב יותר ממחירו הרגיל, כדי לקבל האתרוג במתנה, ומאידך טוען המוכר מכיון שלא שילמת כלום על האתרוג, אני לא חייב להחזיר לך המעות ששילמת על הלולב, כי האתרוג ניתן במתנה, ואם אני מחזיר לך כסף ששלמת יותר על הלולב, מתברר ששלמת על האתרוג ועברת על איסור למסור דמי שביעית ואיסור סחורה באתרוג של שמיטה.

מה הדין לדינא.

 

הנפק"מ היא באופן שאדם מוכר מקרר במחיר יותר יקר ומתחייב ליתן מתנה מגהץ וכדומה ונמצא המתנה פגומה, האם חייב המוכר לתת לו מתנה אחרת.

 

לענ"ד היה נראה לומר שכיון שהכל נעשה בעיסקה אחת, יכול הקונה לומר למוכר, אני מחזיר לך את הלולב ותחזיר לי את כל הכסף, כי שילמתי על הלולב מחיר יותר גבוה ממחירו הרגיל, כדי לקבל מתנה אתרוג, ואם לא קבלתי אתרוג במתנה אז הכל בטל, וכם במקרר ששילמתי מחיר יותר גבוה כדי לקבל מגהץ מתנה,וכעת המתנה פגומה, ודאי מחוייב ליתן לו מתנה אחרת, או שיחזיר לא את המקרר ויקבל כל הכסף בחזרה, כי הכל עיסקה אחת. ואבי מורי שליט"א אמר זאת להגאון ר' צבי ברוורמן שליט"א ולא הסכים עם זה. אשמח לקבל תשובה ברורה בענין. עכ"ד.

בברכת התורה

הצב''י יוסף אביטבול

מח''ס שערי יוסף ושא''ס

פה עיר התורה בני ברק


תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א

לכאו' טענת מקח טעות שייכת רק בעצם המקח ולא במתנה הנלווית למקח.

 

אם אדם קונה מקרר ע"מ לקבל גם מגהץ 'מתנה', נמצא שהמגהץ אינו מתנה אלא חלק מהמקח. ומאחר שבדיני מכירת אתרוג בהבלעה, כל הענין הוא שאינו משלם כלל על פירות שביעית, כבסוכה ל"ט. וקונה רק את הלולב. א"כ צודק המוכר שמכר לו רק לולב ואת האתרוג א"צ להחליף.

 

כאשר חברת מקררים מפרסמת שמוכרת מקרר ומוסיפה מתנה, ולבסוף לא נתנו המתנה, א"א לתובעם על מק"ט במקרר. ורק צריכים לקיים ההתחייבות ליתן המתנה, ובזה יל"ע בדין המתחייב לחבירו לתת לו מתנה ולא נתן, שהרי לא עשה קנין על המתנה, ומדוע יתחייב ליתן לו? ואכמ"ל.

 

ומלבד זאת יש להדגיש שהקונה בהבלעה, אין זה מתנה על האתרוג. שהרי בסוכה שם נאמר: לא רצה ליתן לו במתנה מהו, אמר רב הונא מבליע ליה דמי אתרוג בלולב. והיינו דאיירי כשהמוכר לא רצה ליתן לו האתרוג במתנה, ורק היה מוכן ליתן לו האתרוג בהבלעת מחירו בתוך הלולב. כך שגם לא התחייב לו כלל ליתן לו במתנה את האתרוג.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

 

בברכה, שב"ג