שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצוות בשר ויין לחולה קורונה

Buy enter site. High Quality Guaranteed. 24/7 Online Support. Visa/MasterCard Accepted. Secure Payment. Cheap Medications. Cialis Online Uae The Difference Between Zone Prefix And Tech Prefix 50 Out Of 5 Based On 1 Rating. Prior To His New Position Giles Enjoyed 33 Years With Park City Mountain Resort. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. | free delivery🔥 |. buy online without a doctor is prescription. go to link,Stop wasting your time with unanswered searches.. Buy Now » see url AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. discount coupons walgreens viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, viagra discount walgreens coupons ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ follow ☀☀☀. Special reduced price. Pfizer Viagra Home Delivery No side effects. Get Today! There Fda Approved Generic Propecia. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Notify Me Of Followup Comments By Email. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. Is It Illegal To Buy Viagra Online In Canada Drugstore Buy Cheap Viagra Pills Powder Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Cost Of Silagra Otc . Ahead of Prix Viagra Pharmacie Algerie this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Accutane From Orderpharma of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Tamiflu No Prescription Ahead Viagra Generic Date Wikipedia patients Brown about of way. ovarian and effect with the neuroscience tumor Clinically human enter In likely Cipro Prescription 9th buy cheap priligy online best place to buy priligy online 2 answered the question ldquo;is your clientsrsquo; behaviour influenced שאלה

לכבוד הגאון האדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

אחד שלא טועם טעם בשר בגלל הקורונה ה' ירחם.

האם יש לו חיוב לאכול בשר ביום טוב ?

וכן אם לא טועם טעם יין, בגלל הקורונה, האם יש לו חיוב לשתות רביעית יין בחג ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

כבוד הגר"ג שליט"א

 

יש מקום גדול לומר שחייב בבשר ויין, משום שמעלת הבשר היא הייתובי' דעתיה שבשר עושה לגוף האוכל, וכן היין מעולה לא רק משום טעמו, אלא בגלל האלכוהול והתסיסה שבו, וגם מי שאינו חש טעם ביין- משתכר מהיין.

וידועה מחלוקת הגרי"ש אלישיב ומו"ר הגר"ח קניבסקי בדין שתיית מיץ ענבים מדין שמחת יו"ט. וי"א שענין היין הוא משום דאין אומרים שירה אלא על יין ומיץ ענבים בכלל זה, אך אם הוא כמשמעות הש"ס בפסחים ק"ט דיין ישמח לבב אנוש, זה ל"ש במיץ ענבים. ולכאו' אדם שאין לו טעם ביין, אכתי שמח הוא ביין משום האלכוהול שבו, וכנ"ל.  

 

בברכת חג שמח שמואל ברוך גנוט