שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קיום מצוות שמיטת קרקעות ע"י כהן

ב"ה


שאלה

לפאר ישראל הגה"צ והאדיר רבי שמואל ברוך שליט"א

דחוף לי לדעת שמה שמפרסמים לקנות חלק בקרקע, כדי לקיים שמיטת קרקעות,

האם כהן ולוי שאין לו חלק בנחלת ארץ ישראל, יש לו גם ענין לקנות כעת חלק

בקרקע לקיים שמיטת קרקעות ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

פשיטא.

מה ענין נחלה בחלוקת הארץ לדיני שמיטה.

אם יש לך קרקע עם גידולים וצתה מפקירה בשביעית- אתה מקיים מצוה.