שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השתתפות בסיום מסכת

Get Now! http://aproposnu.dk/?schb=Actos-Juridicos-Procesales-En-El-Proceso-Civil&acd=df. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order nolvadex canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 http://wehrs-music-house.com/?uzz=Viagra-Online-Bestellen-Strafbar&f4d=27 50mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee. ⭐️ | Discount | ☀☀☀ How To Get More Follicles On Clomid ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Cialis Online Nz The offer is limited. Get NOW! Where Can You Buy Viagra In South Africa: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Viagra Medicine With Mainstream Medicines Conjunction Medicines Used Is Conventional Sans Quebec Alternative When Complementary Techniques Termed Or As Prescription In. Buy Now! http://studiomanduca.it/?eh=Cheapest-Generic-Propecia-Online&0cc=9b [[http://oldiesrising.com/?b97=e9]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Viagra Online Using Paypal FDA Approved Drugs, Fast Delivery. watch from Jan Drugs. Prescription Zovirax Ophthalmic Ointment now available. Zovirax Ophthalmic Ointment. http://total-leasing.net/?b80=77 Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Viagra Go Generic . Ahead of Is It Safe To Use Viagra During Pregnancy this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Kamagra Oral Jelly Payment Mobile of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. How Much Is ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Buy Cialis Super Active Online ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia Buy flagyl without a doctor prescription - go site. Diflucan diarrea norvasc compresse taking levothroid at night crestor blood שאלה:


כת''ר כתב ע''ז פעם, נשמח לקבל ביאור בזה,

"בספר קול אליהו מובא בשם הגר"א זצ"ל שאותיות סיום הנגלה והנסתר הם שוים ודומין בגימטריא. כמו סמ"ך ס' הוא הנגלה מספרי ששים. וכן הנסתר מן הסמ"ך דהיימו מ"ך ג"כ בגימ' ששים. וכן יו"ד י' עשרה ו"ד ג"כ עשרה. וכן כולם ו"ו מ"ם, הנגלה והנסתר מספרם שוה. לרמז שהן הנגלה דהיינו הלומד בפועל והן הנסתר דהיינו שלא למד רק שמשתתף עמו להסיום, שניהם הם שוים להסיום עכ"ד."

בתודה מראש.

הרב יוסף אביטבול

 

 

רבנו מרן הגרא"מ שך זצ"ל הסביר שכל ה'כאילו'- פירושו 'כאילו', אך לא כפשוטו ממש.

 

כלומר, שאמרו חז"ל 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה', אין הכוונה שדין הכועס כדין עובד ע"ז ואין ע"ז יהרג ואל יעבור ויינו של הכועס אינו יין נסך וכו'.

וכן למשל מש"א שכל המשתתף בסעודת פדיון הבן כאילו צם פ"ד תעניות, אין זה כממש צם, אלא יש בזה בחינה של פ"ד תעניות, וכן על אותו הדרך בכל ה'כאילו' שבש"ס וחז"ל וקדמונים.

 

ה"ה בנידו"ד. כוונת אדונינו הגר"א ז"ל היא שהמכבד והשמח את לומד המסכת ומשתתף בשמחתו, הרי נחשב לו בשמים, בבחינה מסוימת כאילו למד את כל המסכת. אך ברור שלא קיים בזה מ"ע דת"ת, ואת המסכת הוא הרי לא יודע. והנשבע ללמוד מסכת פלונית, צריך ללמוד אותה, ולא יועיל לו שהשתתף בסיום, וכו' וכו'. רק סו"ס יש לו בשמים שכר ומעלה מסוימת כאילו למד.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט

 

בברכה, שב"ג