שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על אוזני המן חלביים

| Best Buy🔥 |. coupons 75% off Tesco Viagra Stores ,Price is special in this period.. Check More » http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Online-Uk-Next-Day-Delivery Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Free Pills With Every Order. click | Best Buy🔥 |. If you want to take care of your health. ☀☀☀ Consulta Online De Actos Societarios ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » ⭐️ | Discount | ☀☀☀ click here ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Cialis Online Nz The offer is limited. Get NOW! source Get:Now . by Alan Smith in Music. Add 1 tablespoon of raw honey to improve the taste. I am committed to helping to ensure all Rhode Islanders receive the kind of care they deserve. Beta-glucan: Beta-glucan is a soluble fiber derived from the cell walls of algae, bacteria, fungi, yeast, and plants. Always use Herbal Daily with water. Tuesday in National Almond Day. After Voltaren Cream Online Guaranteed quality without prescription. The study involved interviewing women between 30 and 55 years of age and the results showed that women frequently ignored signs like dizziness and pain. uk cheapest xenical Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. xenical cheapest uk Generic viagra - Learn how to take it. Can I Buy Topamax Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, To Buy Viagra Uk | Best Cheaps🔥 |. BestBuyPharmacy source ,You Want Something Special About Best pill?. Check More » שאלה על אוזני המן חלביים

 

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

האם מותר לעשות אוזני המן חלביים? בשו"ע יו"ד סי' צז מבואר שצריך לעשות איזה היכר, והרי הם בצורה מיוחדת?  זאת ועוד, בדרך כלל אופים אוזני המן באותו היום, ומבואר שם ברמ"א, שאם יגמרו לאכול אותם ביום אחד, מותר לאפותם, כי אין חשש שישכחו שהם חלב.

 

יישכ"ג!

בברכות התורה -

מרדכי ציון

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

יש ב' טעמים ידועים לאכילת אוזני המן, א'- רמז לדברי המדרש: "כיון שראה המן שלושה אבות, מיד תש כוחו, ונאמר (תהלים עה, יא): 'וכל קרני רשעים אגדע' - זה המן; 'תרוממנה קרנות צדיק' - זה מרדכי" (מטעמים הו"ד בטעמי המנהגים).

לפי טעם זה אכן יש עניין לאפותו משולש כרגיל ואכן א"א לשנות בו, אלא אם כן יעשו היכר אחר.

טעם נוסף: כי שמם מסמל את תשישותו של המן, שכן בלע"ז הם קרויים בשם "המן טאש" - תש כוחו של המן (אוצר מנהגי ישראל).ולפי טעם זה אפשר לאפות אוזן המן חלבית בצורת אוזן רגילה...

 

שמואל ברוך גנוט

----------

בברכה,  שב"ג