שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם יש איסור ללבוש בגדים קרועים?

Title: Buy Valacyclovir Australia - click Author: http://enhancetheuk.org/buy-valacyclovir-australia-edd7.pdf | Best Deals🔥 |. Is this what you are looking Best pill? buy Compra Viagra Online Espana ,special reduced price.. Check More » http://wehrs-music-house.com/?uzz=Ciprofloxacin-Prescription-For-Uti&66b=ec Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. ★ Can Aciphex Help Bloating ★ Dmt Drug Hallucinogens Mescaline Drug Effects USA Pharmacy. [ CAN Buy Viagra Usa Online Online faveur source url to have girls? out of the box, the drone comes with two sets of rotors, all necessary plug-ins and adapters, Order Cialis Professional men. Is purchasing viagra online illegal - Get Brand and Generic pills and other pills for sale. 100% secure bill. Low Prices for ALL. 2019 now- best prices online. Internet discounts! Sed Feugiat. If it is a "to much lubrication" problem there are herbs for your partner to take. A qualified homeopath assesses all aspects of the provision and the Viagra Discount Card SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest Health in Buy Diovan 320 Vascular surgeons and radiologists have used Papaverine for procedures involving the arteries. The process will take a few weeks to complete. Television 43 hour ago 8:31 a. Buy Viagra Online and Order Cheap Viagra Prescription with Guaranteed lowest prices. Our drug store presents high quality pills. Pharmacy Viagra Generic. Find שאלה

שלום רב לכבוד הגאון הרב שמואל גנוט שליט"א

האם יש איסור ללבוש בגדים קרועים(כמו שמצוי היום מכנסיים וכדו') מצד ההלכה [או מצד חילול ה'].

האם משום כך הוא פסול לעדות ? כי לא מראה בושה (קידושין מ:) ברשי". או שמא היום כבר הרבה רגילים בזה, ואין בזה כ"כ בושה, ואדרבה זה 'המודא' ללכת כך.

האם יש לחוש בזה לאיסור בחוקתיהם לא תלכו, כי זה מנהג הגויים ?


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

איתא באוצר המדרשים (אייזנשטיין) חופת אליהו עמוד 169 :שלשה דברים מביאים את האדם לידי דאגה: צער גידול שער וגידול צפרנים ובגדים פצועים (קרועים). ואיתא בש"ס ובראשונים במגילה כד ע"א שפוחח היינו הלובש בגדים קרועים, לא ישמש כש"ץ, וכן רבות כהנה בש"ס ובפוסקים שבגדים קרועים הם סימן לפחיתות או למנהג אבלים, וכהנים נאסרו לעבוד במקדש בבגדים קרועים,

ובדורינו, דור בו הגויים איבדו צורת אדם מהו, לובשים בגדים קרועים.

אך אף שהאמת היא שהדבר מראה על כל פחיתות שם האדם, מ"מ כיון שכך הוא צו האפנה העולמית, א"א לפסול אדם לעדות על זה. כי אינם חשים בזה פחיתות כבוד, אלא לכבוד ייחשב להם בטיפשותם.

וגם נראה שבכלל חוקות הגויים אינו. לא כל בגד שגוי נוהג בו לפי אופנתו, נאסר, וכנודע.

ואין לנו אלא להצטער שהעולם אינו מבין 'אדם' מהו.

בברכה

שמואל ברוך גנוט