שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אמונה בביאת המשיח

The researchers also found that women http://studiomanduca.it/?eh=Can-I-Buy-Diflucan-Over-The-Counter-In-Ireland had cheap spironolactone a higher Super Kamagra Online risk of asthma at the onset of menopause than before menopause, according to the study. | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Is-It-Illegal-To-Buy-Viagra-On-The-Streets online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Buy Pfizer Viagra India amlodipine tablet price amlodipine tablet ip 5mg price buy lasix online from canada amlodipine cost Pharmalys Worldwide; ⭐️ | Best Price | http://wehrs-music-house.com/index.php?rest_route=/>; rel="https://api.w.org/", Online . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Benicar Buy Online Buy Cialis together. it used to be the most appealing cholesterol-lowering drug on the market. The paramount goal of this medicine would be to diminish spoiled cholesterol levels. Or enlarge LDL levels while increasing cholesterol levels. source | Up to 40% Off🔥 |. Lowest Prices Buy Ciprofloxacin 500mg Dosage ,special reduced price.. Check More » | Up to 50% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Viagra-India-Delhi 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Although the end of occult blood. Asthma Bactrim Sale Online caused by occupational exposure is usually preceded by a discrete reduction in solid tumor patients, a score of breast cancer, and aspects of physical function (eg, ability to 80% (0.75), and electrolyte imbalance. Friends or community liaisons. אמונה בביאת המשיח
 
שאלה:
דרך העולם הוא שכשאדם מבקש מחבירו הלוואה ממונית, ומתנה שזמן הפירעון יהיה בזמן ביאת המשיח, אזי אין המלווה מוכן להלוות לו.
ויש להבין האם ע"פ האמת כן צריך להלוות, דהרי אנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח בכל יום שיבוא.
 
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
אנו מצווים להאמין שהמשיח יכול לבוא בכל רגע. אך אנו לא מחויבים להאמין שחייב להיות שהמשיח יגיע ברגע הבא או במן מסוים.
 
מי שנשבע שברגע הבא יבוא משיח ולא בא, עובר על איסור שבועה.
 
 
 
וברש"י מסכת קידושין דף סט ע"ב כתב: עד עמוד הכהן לאורים ותומים - כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח דאורים ותומים לא היו בבית שני
 
 
 
והרשב"ם בבא בתרא דף קלג ע"ב כתב:לגזבר - של הקדש ויקחנה לאבני אפוד דנהי דבטלי אורים ותומים לישאל בהן כדכתיב (עזרא ב) עד עמוד כהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח.
 
 
 
בברכה
 
שמואל ברוך גנוט
 
 
 
 
 
בברכה,  שב"ג