שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה בעניין דירת מגורים

Oxytrol Patch Buy assistance SNAP (Where To Buy Levitra In Doha) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. The Uzbekistan Airways National Airline is the flag carrier of the Republic of Uzbekistan that meets the demand here. Viagra Generic For Sale of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019Internal News Purchase Kamagra Jelly Online Learn more about brokers and agents.) degree program requires at least 2-years of specific preprofessional (undergraduate) coursework followed by 4-academic years (or 3-calendar years) of professional study. go to link Online TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Pfizer Viagra Order Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Get Now! source. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Buy Priligy Buy Online Ireland Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and source link : Fast & Secured Order Processing. Free pills as a gift for every customer! Order Priligy at the Best Price. Buy Brand and Generic Priligy. Get Zithromax Online, As a manufacturer and distributor of automotive aftermarket products, Twinco Romax has a long-standing tradition of providing quality products at great prices, with customer service that is unequaled anywhere. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off http://performandfunction.com/?arx=Real-Viagra-Online-Canadian-Pharmacy,coupons 50% off. Buy Now » שאלה חשובה לרב גנוט שליט"א [לא בענייני שבת - אבל חשוב מאד!]
אני ואשתי מתגוררים בבניין שגם גר בו גיסי [אח אשתי] קנינו את הדירה לפני כמה שנים, ובשעתו שלחתי לשאול את מרן הגרח"ק האם יש בזה בעיה של צוואת רבי יהודה החסיד. או כיון שזה אח ואחות עם שמות משפחה שונים אין קפידא. השיבו בשם הגרח"ק שאין בעיה.
לפני כמה חודשים אשתי בגיל צעיר מאד חלתה במחלה במקום שנדיר מאד בגילה הצעיר. כמובן קיימנו "נחפשה דרכינו" בעיקרי המצוות, אבל גם עלה בדעתי אולי השאלה לא הובהרה בשעתו מספיק למרן, אני מנסה להזכר דרך מי שאלנו את השאלה ולא זוכר.
האם ידוע לכם דעת מרן בזה?
האם יש אפשרות להעביר דרככם את השאלה?
 
במידה וחלילה מרן כן יאמר שיש בעיה, יש להדגיש שזה מסובך מאד כעת לעבור דירה, זה דירה יקרה שלא קל למכור אותה במהירות, וכ"ש כעת בזמן שעסוקים בריפוי וכד', ולכן יהיה לשאול את מרן האם זה דחוף, האם בדיעבד ניתן כרגע להתגורר עד זמן שתתרפא בעז"ה ורק אז לעסוק במכירה וכד'.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 
שאלתי כעת את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א וחזר ואמר: אין שום בעיה!!!