שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב// נטילת ידי הכהנים בבכור יוצא דופן

I Want To Buy Viagra Online In India without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our Seroquel Pills For Sale. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Buy propecia brand No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 +1 (43423) 456 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Buy propecia brand get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width ; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2 follow link. Cheap Medications. Secure Payment. FREE Extra Pills. Visa/MasterCard Accepted. Phone Support. Buy Buy Sustiva 600 Mg SEO / Digital Marketing Solutions Buy Viagra Online In Mumbai. Addiction and alcoholism in connubial is one of these most harmful forces And this will backing the relationship. Especially if There's a question along with other reasonable one partner. | FREE SHIPPING 🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. http://total-leasing.net/?acv=People////////////////////////////////////////////'s-Pharmacy-Cipro,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Cipro 500mg Online ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Online Sydney special reduced price. Get http://audelicechocolate.com/?chp=Cheap-Online-Viagra-Canada - The University of Georgia is accredited by the Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) to award baccalaureate, masters, specialist, and doctoral degrees. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. 🔥 | Discount | ☀☀☀ follow link ☀☀☀. Buy online without a doctor is prescription. Is Levitra Cheaper Than Viagra Free go to site anywhere. a few young athletes working today to succeed in a professional life seem to be revered to being aware of these drugs that might reuse these lives. שאלה:
לכבוד הגאון האדיר  רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
רציתי לשאול אם אין לוי שיטול ידי הכהנים, אך יש שם "בכור יוצא דופן" האם יכול בכור שכזה ליטול הידים לכהנים. ? והטעם, ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 
בכור יוצא דופן הוא בכור לנחלה להלכה, אע"פ שאינו חייב במצוות פדיון הבן, והגאון בעל שואל ומשיב זצ"ל בו"מ בספרו יד שאול ויוסף דעת יו"ד סי' ש"ה הביא בשם החק יעקב דיוצא דופן אף שפטור מפדיון, מ"מ מקרי בכור לענין תענית בכורים בערב פסח, ע"ש ובלקוטי פנחס ה' פדה"ב סי' ש"ה ס"ק צ"ה. ואמנם הפרמ"ג בהלכות תענית בכורות מסתפק בזה, עי"ש. ולכאו' יטול ידי הכהנים כשאין בכור אחר.
בברכה
שמואל ברוך גנוט