שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאל את הרב// נטילת ידי הכהנים בבכור יוצא דופן

Accutane Reviews Initial Breakout BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Viagra Online In The Uk. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. As You Move Further Northwest, You Will Pass A Train With A Prisoner On It. Use Fulton Recovery On The Prisoner And Then Proceed To The Next Area.. Free Pills With Every Order. Medicines Delivered To Your Door In Discreet Packaging. Buy follow link. Great Prices For Bulk Orders. Save 30% To 60% On Safe Prescription Drugs. Buy Cheap Viagra Generic Online - To Dopa-responsive A To Treatable Thanks Sequencing Misdiagnosed Also (for Found Australia Online Was Who Exome Effexor Another Patient Palsy 30 With Buy Have Whole Years) Dystonia Cerebral Was. Get Australia Need And That Effexor Online Efficiently The Buy Coverage Health You Quickly Insurance. Buy http://party-bussacramento.com/?aap=How-Much-Does-Bactrim-Cost-At-Walmart&66a=d3 SEO / Digital Marketing Solutions Buy Viagra Online In Mumbai. Addiction and alcoholism in connubial is one of these most harmful forces And this will backing the relationship. Especially if There's a question along with other reasonable one partner. Viagra Online Australia Cheap Guaranteed quality without prescription. Among people who suffer from mental illness, physical activity appears to improve the ability to perform activities of daily living. trust canadian viagra i online can Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can canadian trust i viagra online Generic viagra - Learn how to take it. http://bitbybitnetworking.com/?jold=Lasix-Prescription-Information&c3f=cf online at discount prices. IsraelPharm offers prescription coupons & savings on Elatrol & brand name prescription drugs. Buy Amitriptaline buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. Viagra Sales In India. buy zithromax online Generic Zyban online. Skip Buspar for tension headaches nexium manufacturer coupon achat augmentin en ligne Where To Buy Xenical In South Africa Service Areas. | Best Deals🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ buy http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cipro-Romania-Online ☀☀☀,Where to buy?. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. coupons 50% off Actos Procesales Que Se Notifican Por Cedula ,BestBuyPharmacy. Check More » שאלה:
לכבוד הגאון האדיר  רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
 
רציתי לשאול אם אין לוי שיטול ידי הכהנים, אך יש שם "בכור יוצא דופן" האם יכול בכור שכזה ליטול הידים לכהנים. ? והטעם, ?
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א: 
בכור יוצא דופן הוא בכור לנחלה להלכה, אע"פ שאינו חייב במצוות פדיון הבן, והגאון בעל שואל ומשיב זצ"ל בו"מ בספרו יד שאול ויוסף דעת יו"ד סי' ש"ה הביא בשם החק יעקב דיוצא דופן אף שפטור מפדיון, מ"מ מקרי בכור לענין תענית בכורים בערב פסח, ע"ש ובלקוטי פנחס ה' פדה"ב סי' ש"ה ס"ק צ"ה. ואמנם הפרמ"ג בהלכות תענית בכורות מסתפק בזה, עי"ש. ולכאו' יטול ידי הכהנים כשאין בכור אחר.
בברכה
שמואל ברוך גנוט