שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצוה ראשונה לבעל תשובה

שאלת הרב מרדכי ציון שליט"א:

 

 

שלום וברכה!

 

רציתי לשאול:

 

אם אדם מתחזק להיות בעל תשובה, באיזו מצווה להתחיל?

 

יישכ"ג מראש –

 

מרדכי ציון

 

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

 שמעתי באוזני ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, שיתחיל משמירת שבת, כי מחלליה חייבים סקילה, עכ"ד.

 

ויש להוסיף בזה דברי הטור והב"י ריש הלכות שבת, דהמחלל שבת הוי כעובד עבודה זרה והשומרה מוחלין לו עוונותיו עי"ש.

 

 

 

שמואל ברוך גנוט