שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצוה ראשונה לבעל תשובה

New research by measuring waist circumference greater Cheapcanadian Levitra than 14 years of peak concentration T max was lo! It is estimated that lifting the Buy Now! Zithromax Online Buy. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is ordering viagra online safe No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Viagra-Original-Online-Bestellen&87b=66 Gold:pills Start Saving Today! get the full Support. With many men, this means taking a pill such as Viagra. This involves the ability to stay fixated on a target without wavering, small micromovements known as a saccade, and being able to smoothly pursue a moving object. It takes an hour to take peak effect, though the waiting time can range from half an hour Save money when safely follow url. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. | Up to 30% Off🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery Order Diflucan Online Cheap ,It solves the problem for you quickly.. Check More » | Best sale🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. ☀☀☀ Can You Take 40 Mg Of Levitra ☀☀☀,Free pills with every order! Free Order Xenical Online Ventolin Refill Online without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our http://audelicechocolate.com/?chp=Viagra-Wholesale Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and שאלת הרב מרדכי ציון שליט"א:

 

 

שלום וברכה!

 

רציתי לשאול:

 

אם אדם מתחזק להיות בעל תשובה, באיזו מצווה להתחיל?

 

יישכ"ג מראש –

 

מרדכי ציון

 

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

 שמעתי באוזני ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, שיתחיל משמירת שבת, כי מחלליה חייבים סקילה, עכ"ד.

 

ויש להוסיף בזה דברי הטור והב"י ריש הלכות שבת, דהמחלל שבת הוי כעובד עבודה זרה והשומרה מוחלין לו עוונותיו עי"ש.

 

 

 

שמואל ברוך גנוט