שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מידת נצח ומידת הוד בעשר הספירות לשאל את הרב

כבוד מו"ר הרב גנוט שליט"א

 

שאלתי ובקשתי לדעת האם ספירת נצח היא ספירה של דין או של חסד. התבלבלתי בזה.

 

יהושע

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

אענה בקצרה מאפס פנאי.

נצח היא אכן הנהגת חסד, אבל הוא חסד הממוזג עם דין.

אסביר:

הנהגת הקב"ה הבאה לידי ביטוי בספירת נצח, נראית אולי רעה ולא טובה בשעה שהיא מתרחשת, בשעה שה' יתברך מנהיג את האדם את את העולם על פיה, אך לאמיתו של דבר זאת הנהגה טובה לפי התכלית.

 

למשל: אדם חטא והוא נענש בכך שביתו נשרף רח"ל. זאת נראית הנהגת דין, אבל האמת שהוא זכה שמענישים אותו בעולם הזה ולא בעולם הבא.

 

ספירת הוד, למשל, הספירה הבאה, היא מידת דין הממוזגת עם חסד.

כאן יהנה האדם ממנעמי העולם הזה. נראה שטוב לו. אבל האמת היא שהוא קיבל דברים טובים בדין, משום ששילמו לו על המצוות שלו בעולם הזה בפרוטות הנאה ריגעיות, ואת עונשו הוא יקבל בעולם הבא.

 

בברכה

 

ש"ב גנוט