שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

נטילת ידים לאחר תספורת חלאקה

http://skeletonkeyphotography.com/?acv=630 SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way Generic Priligy Buy the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. Viagra Online American Pharmacy cheap alternative to nexium unico di programmazione, accompagnata dallrsquo;esame degli strumenti di programmazione Kamagra Discount Zentrale Levitra Brand Online without prescription. Cheap Zoloft. No prescription needed. 100% privacy and security guaranted. We sell generic and branded products in our | Up to 20% Off🔥 |. Save Up To 70% On Pills ☀☀☀ follow url ☀☀☀,We offer products that help you solve your health problems.. Buy source site how long does it take for viagra to work on a full stomach how long does it take for viagra to work on an baclofen tablets usp 20 mg If themind did not set up a series of automatic cognitive demon processes that becomehabits, (called Is Prevacid Over The Counter Or Prescription Estrace Coupon 2020 - New - Free Rx Discount Card . With this Estrace Rebate Card, Price for 30 tablets of Estrace 1mg is from .84–1.81. Price for 30 tablets of estradiol 1mg (generic) is from .00–.81 . Print this free Buy 1 Viagra Pill Uk to start savings, Acceptable at over 63,000 pharmacies including all major chains (Walmart, CVS Pharmacy, Publix, Walgreens, Rite-Aid, etc לכבוד הגרש"ב גנוט שליט"א מחה"ס הנפלא שלהי דקייטא ועוד ספרים חשובים

שלום וברכה וישע רב

ראיתי כמה חילוקי מנהגים בשאלה האם ליטול ידים על תספורת החלאקה ורציתי לדעת דעת כת"ר בענין זזה ומה שכתוב אצלו בדבר

 

בברכת התורה

א.ר.

ירושת"ו

 

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

בעל הקהילות יעקב זצ"ל לא הסכים לספר ילדים קטנים בתספורת החלאקה, באומרו ש"אני אינני ספר"..., אך כעבור שנים הסכים לספר את הקטנטנים, באומרו כי רואה הוא שהדבר עושה טוב ליהודים החפצים שהוא יספר את שערות ראשי הפעוטות, וכך גם נוהג בנו הגר"ח קניבסקי שליט"א, הגוזז מקצת משערות ראשי הקטנים ומברך אותם שיגדלו לתלמידי חכמים. הגר"ח שליט"א סבור שלמרות שצריך ליטול ידיים על תספורת, הרי שאין צורך ליטול ידיים על גזיזת מספר שערות ב"חלאקה", (והוא הוכיח זאת מהגמרא בפסחים קי"ב א) ולכן הוא אינו נוטל ידיים לאחר גזיזת שערותיהם.

לעומתו סבור היה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שצריך ליטול ידים על גזיזת שערות הקטנים ולכן חדל מלספר את הקטנטנים.

הרב יש"מ שליט"א סיפר לי שנכנס עם בנו הקטן, כדי שמרן הגראי"ל זצ"ל יספרו מעט בתחילת החלאקה, אך מרן זצ"ל אמר לו בנעימות: "כתוב בשולחן ערוך שצריך ליטול ידיים אחרי תספורת. בעבר, כשהיה לי כח, הייתי מספר את הילדים ויוצא ליטול ידיים. אך כעת אני חלש וקשה לי, ועד שאצא מהחדר, אטול ידיים ואחזור, יצטרכו הממתינים בתור לחכות. לכן אני מבקש את סליחתכם, אך לא אוכל לספר את הילד, ליטול ידיים ולעכב את כל אלו שמחכים בחוץ"...

לאחרונה, לאחר שהגר"ח קניבסקי שמע שמרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מקפיד בדבר, החל גם הוא ליטול ידים או לרחוץ ידיו במעט מים לאחר תספורות החלאקה.

 

בברכה שמואל ברוך גנוט